Studenti z celého světa volají po „zelenějších“ vysokých školách

26. 10. 2019 | Aktuality

zelené univerzityZ nejnovějšího průzkumu společnosti Quacquarelli Symonds (QS) vyplynulo, že pro studenty je změna klimatu zásadním tématem. Podle dotázaných studentů nedělají univerzity pro planetu dost. To, jak univerzity přistupují k udržitelnosti, je pak pro ně dokonce rozhodující při výběru oboru.

QS se ptala 3700 studentů z celého světa. Zaměřila se na ty studenty, kteří se chystají vyjet za studiem do zahraničí, protože cílem výzkumu bylo mimo jiné i zjistit, zda otázky klimatu ovlivňují to, jakou školu si studenti vyberou.

Respondenti byli tázáni na několik otázek týkajících se vztahu vysokých škol k životnímu prostředí a toho, jaký přístup od nich očekávají.

94 procent dotázaných si myslí, že univerzity by měly dělat více pro životní prostředí a trvalou udržitelnost. 88 procent z nich říká, že pro univerzity by měla být snaha o snížení svého podílu na zátěži životního prostředí zásadním tématem.

Jen 35 procent je přesvědčeno, že školám na životním prostředí záleží. Více než tři čtvrtiny mezinárodních studentů tvrdí, že by preferovaly obor, jehož obsah by jim pomohl naučit se žít a pracovat udržitelným způsobem. Téměř 58 procent respondentů potom tvrdí, že starší generace péči o životní prostředí zanedbávaly.

Studenti se chtějí na škole učit o ochraně klimatu

Na otázku „Jaká je nejdůležitější věc, kterou byste se chtěli na univerzitě naučit?“ více než polovina respondentů odpověděla využívat zdroje co nejefektivněji, a mírnit tak dopad člověka na životní prostředí.

60 procent tázaných si myslí, že univerzity hrají v tématu klimatu klíčovou roli a jsou zodpovědné za ochranu planety, vývoj nových technologií, které přispějí k udržitelnému rozvoji i vývoj zelené energetiky. Téměř polovina také tvrdí, že univerzity jsou zodpovědné za zlepšování kvality života ve svém okolí.

Podle studentů by proto univerzity měly více podporovat výzkum zaměřený na udržitelnou budoucnost, omezit používání jednorázových plastů a snížit produkci odpadu, který končí na skládce.

K otázce, jak se nejlépe dozvědět co nejvíc o životním prostředí během studia, studenti nejčastěji uváděli možnost dobrovolných aktivit a iniciativ se studenty různých oborů, stáží či pracovních zkušeností nebo spojení témat svých oborů s životním prostředím.

Paul Raybould, šéf marketingu QS, říká, že průzkum QS Environmental Concerns Survey 2019 je prvním, který poukazuje na zvýšený zájem budoucích studentů o změnu klimatu:

„Náš výzkum ukazuje, že se univerzity musí postavit výzvě současné doby a snažit se více vzdělávat studenty v oblasti životního prostředí tím, že na otázky změny klimatu budou klást větší důraz ve vyučování nebo poskytováním finanční i jiné podpory na výzkumy iniciativám, které se věnují uhlíkové neutralitě a udržitelné budoucnosti,“ uvedl.

Zdroje:

https://www.universityworldnews.com/post.php?story=20190917235833971

https://www.studyinternational.com/news/qs-environmental-issues-students/