Student práv po neúspěchu u státnic spáchal sebevraždu

5. 6. 2019 | Aktuality

růžeStudent Právnické fakulty Univerzity Karlovy skládal závěrečnou zkoušku po pětiletém studiu. Ze dvou okruhu získal hodnocení výborně, v jednom však nedostatečnou, kvůli které u zkoušky celkově neuspěl. Následně spáchal sebevraždu. S informací přišel týdeník Respekt.

Podle školy se jednalo o nadaného studenta, kterého čekala zářná kariéra (jméno vzhledem k citlivosti případu Respekt neuveřejnil). Jeden z učitelů z fakulty tvrdí, že si po státnicích student stěžoval na nespravedlivé hodnocení učitele Richarda Pomahače, jenž mu nedostatečnou známku udělil. Podle dalších učitelů mohlo být hodnocení příliš tvrdé a průběh zkoušky nestandardní.

O celkovém výsledku žáka nicméně rozhoduje celá zkušební komise a Pomahač podle ní za studentem po zkoušce šel a vysvětloval mu, kde pochybil a co má u příštího pokusu zlepšit. Ve svém vyjádření pro Respekt Pomahač upozornil, že při zkoušce nemá vyučující k dispozici výsledky z dosavadního studia a často žáka nemusí znát. Hodnotí tak pouze znalosti, které student prokáže přímo u zkoušky. Děkanovi fakulty Janu Kuklíkovi měl Pomahač sdělit, že studenta za jeho výkon nemohl nechat uspět.

Celý průběh zkoušky bude fakulta nyní prověřovat. Pomahač v červnovém ani zářijovém termínu již nebude studenty zkoušet. „Stažení profesora Pomahače ze zkoušení bude trvat do doby, než zjistíme, jakým způsobem zkouška proběhla. Zejména i s ohledem na to, abychom pro studenty zajistili nějakou objektivitu zkoušení,“ uvedl děkan Kuklík. Děkan rodině studenta prozatím posílá osobní dopis. Před fakultou vyjadřují svou soustrast studenti a zaměstnanci pokládáním květin a zapalováním svíček.

Linka důvěry 800 155 555 

Centrum krizové intervence 284 016 666.