Stav se na Stavárnu! láká ke studiu VUT v Brně

11. 7. 2015 | Aktuality

Fakulta stavební Vysokého učení technického v Brně vypsala 2. kolo přijímaček pro tyto bakalářské obory:

  • Stavební inženýrství (4leté studium, prezenční i kombinovaná for­ma)
  • Civil Engineering (4leté studium, prezenční forma)
  • Geodézie a kartografie (3leté studium, prezenční i kombinovaná for­ma)
  • Městské inženýrství (4leté studium, prezenční forma)

Elektronickou přihlášku ke studiu mohou uchazeči podávat do 15. července 2015. Za určitých podmínek mohou být uchazeči přijati bez přijímací zkoušky. Ti, kdo tyto podmínky nebudou splňovat, budou přijímačky skládat 17. srpna 2015.

Více o průběhu a podmínkách přijímacího řízení stejně jako o jednotlivých oborech se dozvíte na stránkách fakulty.

Zdroj: www.stavarnabrno.cz