(Staro)Nová univerzita v Brně

23. 9. 2003 | Aktuality

Od počátku příštího školního roku v Brně vznikne nová univerzita. Dojde k tomu, po rozhodnutí vlády, splynutím tří dosavadních vojenských vysokých škol – výsledkem bude Univerzita obrany. Dosavadní vojenská školní zařízení se stanou především střediskem výcviku, samotné školství bude soustředěno v Brně, jak uvedl Jindřich Marek z tiskového oddělení Úřadu vlády. Po prázdninách 2004 se tak sloučí Vysoká vojenská škola pozemního vojska ve Vyškově, Vojenská akademie v Brně a Vojenská lékařská akademie Jana Evangelisty Purkyně v Hradci Králové. Studenti těchto vojenských vysokých škol se automaticky stanou studenty Univerzity obrany.

Od počátku příštího školního roku v Brně vznikne nová univerzita. Dojde k tomu, po rozhodnutí vlády, splynutím tří dosavadních vojenských vysokých škol - výsledkem bude Univerzita obrany. Dosavadní vojenská školní zařízení se stanou především střediskem výcviku, samotné školství bude soustředěno v Brně, jak uvedl Jindřich Marek z tiskového oddělení Úřadu vlády. Po prázdninách 2004 se tak sloučí Vysoká vojenská škola pozemního vojska ve Vyškově, Vojenská akademie v Brně a Vojenská lékařská akademie Jana Evangelisty Purkyně v Hradci Králové. Studenti těchto vojenských vysokých škol se automaticky stanou studenty Univerzity obrany.

Podle vyjádření Ministerstva obrany je sloučení snahou o racionalizaci vojenského vzdělávání a o přizpůsobení jeho soustavy potřebám menší profesionální armády. Nyní mají všechny tři vojenské vysoké školy dohromady 2200 zaměstnanců a pro rok 2003 bylo na plnění jejich úkolů vyčleněno 1,11 miliardy korun. Podle ministerstva obrany se předpokládá, že po plánovaném sloučení bude mít Univerzita obrany asi 500 až 700 zaměstnanců a uspoří asi třetinu dosud vynakládaných prostředků. 

V Brně má být tato univerzita zejména kvůli možnosti spolupráce s ostatními veřejnými vysokými školami a kvůli dobrému sociálnímu, kulturnímu a informačnímu zázemí města. Velkou roli zde také hraje dlouholetá tradice vojenského školství, kvalifikované pracovní síly a vybudované infrastruktura. Ustavení Univerzity obrany by nemělo vést k výraznému snižování počtu personálu ve Vyškově, který je znám jako jedno z center vojenského vzdělávání. Ještě letos zde bude zřízeno pro armádní potřeby Ředitelství pro výcvik a tvorbu doktrín, výcvikové středisko, zabezpečovací základna, resortní škola a jazykový institut. Tyto útvary mají mít asi 1250 zaměstnanců. Předpokládá se, že ve Vyškově projde ročně kurzy a výcvikem 3500 až 4000 profesio­nálních vojáků. 

V současné době zajišťuje vzdělání v ozbrojených silách celkem deset vojenských vysokých a středních škol. Kromě vysokých škol, které budou tvořit Univerzitu obrany, jde o Vojenskou střední školu v Brně, Vojenskou střední školu ve Vyškově, Vojenskou konzervatoř v Roudnici nad Labem, Střední technickou školu ministerstva obrany v Moravské Třebové, Školicí a výcvikové středisko ministerstva obrany v Komorním Hrádku, Vojenskou akademii ve Vyškově a Odbornou školu Vojenské policie ve Vyškově.