Mendelova univerzita nabízí specializační studium Oceňování podniku

1. 7. 2010 | Aktuality

V rámci programu celoživotního vzdělávání otevírá Mendelova univerzita v Brně obor Oceňování podniku. Cílem je prohloubit a rozšířit znalosti odborníků tak, aby mohli kvalifikovaně ocenit podnik včetně jeho majetku. Studium je ovšem určeno nejen lidem z praxe, ale i současným studentům nebo čerstvým absolventům.

V osnovách se studenti setkají s předměty ekonomickými a právními. Oceňování podniku se studuje dva roky a provází jej podobně jako běžná vysokoškolská studia zkoušky a zápočty a závěrečná komisionální zkouška včetně obhajoby závěrečné práce. Zahájeno bude od října 2010, a to v případě dostatečného počtu přihlášených uchazečů. Studium bude probíhat kombinovanou formou s přednáškami a semináři o víkendech vždy jednou za tři týdny.

Cena studia činí 36 000 Kč, pro studenty potom 32 000 Kč. Absolventi získávají osvědčení o absolvování specializačního studia Oceňování podniku a jsou oprávněni k zakládání živnosti podle živnostenského zákona. Bližší informace najdete zde.

Zdroj: mendelu.cz