Mendelova univerzita nabízí specializační studium Oceňování podniku

1. 7. 2010 | Aktuality

V rámci programu celoživotního vzdělávání otevírá Mendelova univerzita v Brně obor Oceňování podniku. Cílem je prohloubit a rozšířit znalosti odborníků tak, aby mohli kvalifikovaně ocenit podnik včetně jeho majetku. Studium je ovšem určeno nejen lidem z praxe, ale i současným studentům nebo čerstvým absolventům.

V osnovách se studenti setkají s předměty ekonomickými a právními. Oceňování podniku se studuje dva roky a provází jej podobně jako běžná vysokoškolská studia zkoušky a zápočty a závěrečná komisionální zkouška včetně obhajoby závěrečné práce. Zahájeno bude od října 2010, a to v případě dostatečného počtu přihlášených uchazečů. Studium bude probíhat kombinovanou formou s přednáškami a semináři o víkendech vždy jednou za tři týdny.

Cena studia činí 36 000 Kč, pro studenty potom 32 000 Kč. Absolventi získávají osvědčení o absolvování specializačního studia Oceňování podniku a jsou oprávněni k zakládání živnosti podle živnostenského zákona.

Zdroj: mendelu.cz

Další články k tématu

Šelmy vs. lidé? Mendelova univerzita usiluje o soužití druhů v Karpatech

Šelmy vs. lidé? Mendelova univerzita usiluje o soužití druhů v Karpatech

Velké Karpaty jsou domovem jedné z největších populací rysů, vlků i medvědů v Evropě. Žijí zde ale také lidé. Přispět k soužití zvířecího a lidského druhu chce nyní Mendelova univerzita v Brně v rámci mezinárodního projektu Interreg Central Europe – LECA. Jeho cílem je mimo jiné předcházení konfliktům šelem s lidmi a prevence pytláctví. Do projektu …