Speciál O OBORECH: Teologie

21. 5. 2008 | O studijních oborech

Teologické fakulty provozují po celé České republice celkem tři významné univerzity. Ačkoli zaměření těchto fakult svádí k domněnce, že náplň studia nepřesahuje hranice náboženských témat, rozhodně tomu tak není. (článek byl aktualizován dne 26. 11. 2009)

O studiu Teologické fakulty se zpravidla dělí dle konkrétních církví, k nimž se v rámci své činnosti hlásí. A tak například Karlova univerzita v Praze nabízí Fakultu husitskou teologickou, katolickou teologickou a evangelickou teologickou, Univerzita Palackého v Olomouci provozuje Cyrilometodějskou teologickou fakultu a na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích zase nalezneme jen Teologickou fakultu, která se rovněž kloní ke katolické církvi.

Obory Všechny tyto fakulty nabízejí širokou škálu oborů, které spojuje zejména jejich sociální, humanitní a pedagogické zaměření. Například českobudějovická Teologická fakulta nabízí samostatně bakalářské obory Humanistika, Náboženská výchova a etika, Pastorační asistence, Sociální a charitativní práce a Pedagogika volného času, u dvouoborového studia pak Humanistiku a Náboženské vědy, obojí kombinovatelné buď s Bohemistikou, nebo s Historií. Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze nabízí v rámci bakalářského programu Teologie obory Husitská teologie, Pravoslavná teologie a Starokatolická teologie. V rámci kombinovaného studia tu lze studovat pouze obor Husitská teologie. Na Cyrilometodějské teologické fakultě v Olomouci pak lze v rámci jednooborového bakalářského studia studovat obory Charitativní a sociální práce (i v kombinované formě), Humanitní studia, Mezinárodní sociální a humanitární práce, Náboženství se zaměřením na vzdělávání a katechetika (pouze v kombinované formě), Sociální pedagogika (i v kombinované formě) a Teologické nauky (i v kombinované formě). V rámci dvouoborového studia lze volit buď obor Náboženství se zaměřením na vzdělávání (v kombinaci s vybranými obory na Pedagogické fakultě), nebo Teologická studia (v kombinaci s vybranými obory na Filozofické fakultě). Kompletní přehled teologických fakult a jejich obroů najdete zde.

Kdo tu může studovat? Všechny zmíněné fakulty jsou otevřeny všem zájemcům, tedy bez ohledu na jejich názorovou či církevní příslušnost. Názor studentky: Martina Vlastníková (21), Husitská teologická fakulta UK, obor Husitská teologie v kombinaci s psychosociálními studiii

  • Promiň za osobní otázku na úvod, ale: jsi věřící?

Ne, věřící nejsem.

  • Jak tě to ovlivňuje při studiu – je to pro tebe v nějakém ohledu složitější?

Moje studium to nějak výrazně neovlivňuje a nikdy jsem se nesetkala s žádnými výtkami na to, že jsem nevěřící, spíše naopak. Dokonce jedna moje práce, ve které jsem se „opovážila“ pochybovat o zázracích Ježíše Krista, mi byla ohodnocena výborně a se slovy, že dogma je do jisté míry potřeba zpochybňovat, aby se dalo znova potvrzovat.

  • Máte na teologii nějakou povinnou praxi?

Teologie je můj obor vedlejší, prezentován pouze přednáškami a semináři. Praxi v tomto oboru mají lidé, kteří si ho zvolili jako hlavní. Mě se týká pouze praxe v oboru sociální práce.

  • Je pro tebe studium časově náročné, nebo je možné při něm pracovat?

Že by studium teologie bylo nějak výrazněji časově náročné, si nemyslím. Mnoho studentů při škole pracuje i na plné úvazky a také školu zvládá. U nás na fakultě je totiž studium také o přístupu přednášejících, kteří jsou často ochotni vyslechnout naše prosby a na základě nově stanovených podmínek (rozhodně ne lehčích – pokud nemůže člověk navštěvovat přednášky, je jeho studium o to více náročnější doma) požadovaný den zápočtu či zkoušky změnit.

  • V čem se ti škola líbí, a co bys naopak změnila?

Na naší škole se mi líbí právě osobnější přístup ke studentům. Naše fakulta patří k jedné z těch menších a člověk se tam cítí velice dobře, když si ho vyučující pamatují jménem a není pro ně jen jedním z mnoha čísel v seznamu. Dále je to ochota lidí – bez toho, aniž by se třeba navzájem znali – pomoct a ulehčit si vzájemně cestu k zápočtu či zkoušce. Co u nás ještě stále není dopracováno a co mi schází, je možnost přihlásit se na jednotlivé zkoušky přes internet a celkově webová informovanost a komunikace skrze něj.

Uplatnění Možnosti uplatnění absolventa teologie jsou velmi široké. Závisejí samozřejmě na tom, jaký konkrétní obor si student vybral a zda se jím chtěl připravovat přímo na církevní službu (např. kněží), nebo na práci s církvi související (například v různých organizacích a institucích). Studenti se tak uplatňují například ve státních, soukromých a církevních spolcích a organizacích, které se zabývají sociální a charitativní prací, preventivní a poradenskou činností, často se uplatňují také jako odborníci a poradci v oblasti náboženské tématiky (např. v médiích, v nakladatelstvích, školství) apod. Pedagogické obory připravují studenty na práci ve všech typech základních a středních škol (včetně církevních) a farnostech, ale mohou působit i jako vychovatelé ve spolcích volnočasového, zdravotního, tělovýchovného či sociálního charakteru. V církevní oblasti je studium předpokladem pro vykonávání církevní (kněžské, jáhenské) služby a uplatnění v rámci laické pastorace.

Kde studovat

  • Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, web: www.tf.jcu.cz
  • Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci web: www.upol.cz/fakulty/cmtf
  • Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy, web: web.etf.cuni.cz
  • Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy, web: www.htf.cuni.cz
  • Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy, web: www.ktf.cuni.cz

Další články k tématu

Krize na filozofických fakultách? Vyučující odchází kvůli platům

Krize na filozofických fakultách? Vyučující odchází kvůli platům

Filozofické fakulty vysokých škol v Moravskoslezském kraji čelí krizi. Vyučující z nich odchází kvůli nízkým platům a přijímají místa na školách, kde jim zaplatí víc. Třeba na středních školách. Podle univerzit nerovné platové podmínky dokonce ohrožují existenci některých oborů. Patří mezi ně čeština, cizí jazyky, psychologie, historie a archeologie. „Mnozí kolegové zejména z filologických kateder odcházejí do …