Speciál O OBORECH: Ochrana veřejného zdraví

27. 9. 2009 | O studijních oborech

Tentokrát si povíme něco bližšího o oboru, který v sobě spojuje biologii, chemii, lékařství, epidemiologii a především hygienu. Dozvíte se, co všechno musí takový „ochranář veřejného zdraví“ znát a umět, v čem jeho práce spočívá a jakou školu může pro své budoucí povolání zvolit.

Náplň studia Cílem studia je porozumět metodice státního zdravotního dozoru a preventivní zdravotní péče. Studium zahrnuje kromě obsahově pestré teoretické části (viz níže) také povinnou odbornou praxi nejen ve zdravotnických zařízeních. Po třech letech standardního studia získá student titul bakalář, navázat může v dvouletém magisterském programu a stát se odborným asistentem.

Předměty Při studiu se setkáte s poměrně širokým rozsahem vyučovaných předmětů- přes biologii, chemii, mikrobiologii, fyziologii a anatomii, po odbornější předměty, jakými jsou jednotlivá odvětví hygieny (např. hygiena výživy, komunální hygiena, hygiena dětí), pracovní lékařství, imunologie, toxikologie či epidemiologie. Studenti na některých školách se ale musí seznámit i se základy práva, latiny, informačních systémů, první pomoci, psychologie, pedagogiky či lékařské etiky.

Přijímací zkoušky K přijímacím zkouškám do Ostravy si zopakujte na test z přírodních věd středoškolskou biologii, chemii a fyziku (test PV). Vyžadován je také test obecných studijních předpokladů (test OSP). V Českých Budějovicích se připravte na písemné testy z biologie člověka a všeobecného rozhledu včetně lékařské tématiky. Na plzeňské ZČU vám postačí úspěšně absolvovat test z biologie člověka, vyžadováno je také lékařské potvrzení.

Kde se dá studovat Prezenční bakalářský i navazující magisterský obor nabízí v programu Veřejné zdravotnictví Fakulta zdravotnických studií na Ostravské univerzitě v Ostravě. V bakalářském i magisterském programu lze obor studovat v rámci programu Veřejné zdravotnictví pouze prezenčně na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Obor najdete i v nabídce Západočeské univerzity v Plzni (program Veřejné zdravotnictví) jako prezenční bakalářský.

Uplatnění absolventů Po ukončení studia se absolvent může uplatnit jako asistent ochrany veřejného zdraví jak ve státním sektoru (ministerstva, krajské hygienické stanice, zdravotnická zařízení, poradenství, výchova obyvatelstva ke zdraví), tak v soukromém (konzultační organizace, poradenská činnost). Absolvent by měl být schopen samostatné práce ve státním zdravotním dozoru, což znamená vykonávání činností a opatření k zabránění šíření onemocnění, k prevenci ohrožení zdraví v souvislosti s prací a dohled nad zachováním zdravých životních a pracovních podmínek. Tato práce obnáší také provádění měření, odběr vzorků, sběr a analýzu dat a navrhování vhodných opatření. Pracovník se podílí na sledování zdravotního stavu populace a připravuje programy k ochraně jejího zdraví.

Názor studentky Iva, ZSF JČU: „Mezi klady tohoto studijního programu zajisté patří velká nabídka volitelných předmětů (např. speciální pedagogika, kynologie či arteterapie) – výběr je opravdu veliký a každý si jistě přijde na své. Dalším nesporným kladem je možnost absolvování zahraniční stáže – pro OVZ se jedná o čtvrtletní stáž v Maďarsku – z osobní zkušenosti mohu vřele doporučit. Osobně si myslím, že studium není příliš náročné a dá se tedy dobře skloubit i s prací či brigádami.“

Tip: Fakulta zdravotnických studií na ZČU v Plzni nabízí zájemcům o studium oboru Ochrana veřejného zdraví přípravný kurz na přijímací řízení z biologie člověka.

Mějte přehled o vysokých školách:


Nevíte, co studovat? Za 5 minut to zjistíte!    Spustit test

Více informací Ústav epidemiologie a ochrany veřejného zdraví FZS OU Katedra veřejného a sociálního zdravotnictví ZSF JČU Katedra záchranářství a technických oborů FZS ZČU