Speciál O OBORECH: Environmentální studia

25. 1. 2012 | O studijních oborech

Zajímáte se o životní prostředí a společnost? Vrtá vám hlavou, co je příčinou ekologické krize? Právě vám je potom určen následující článek, v němž se dovíte, kde se můžete environmentálním studiím věnovat, jaké jsou podmínky přijetí a jaké předměty na vás čekají.

Kde studovat

V České republice nabízí obor Environmentální studia pouze dvě vysoké školy. Jednou z nich je pražská Univerzita Karlova, která na své Fakultě humanitních studií tento obor vyučuje. Bohužel je zde možnost pouze doktorského studia. Druhou je brněnská Masarykova univerzita. Ta na své Fakultě sociálních studií (FSS) nabízí možnost bakalářského, magisterského i doktorského studia. Bakalářské studium je zde dvouoborové. Student může obor kombinovat se všemi bakalářskými obory vyučovanými na FSS, s vybranými bakalářskými obory Filosofické fakulty a s oborem Informatika vyučovaným Fakultou informatiky.

Předpoklady studia

Prvním, nezbytným, předpokladem studia je dosažení úplného středoškolského vzdělání s maturitou. Druhým předpokladem je absolvování přijímacího řízení. To se koná formou testů společnosti SCIO. Uchazeč musí úspěšně vykonat test z Obecných studijních předpokladů (OSP Z) a také test ze Základů společenských věd (ZSV). Maximální počet bodů, který může uchazeč získat, je 200. Pro vaši představu, v loňském roce bylo potřeba získat minimálně 172 bodů, aby se uchazeč dostal na kombinaci oborů Environmentální studia a Evropská studia. Pro kombinaci s Mezinárodními vztahy musel dosáhnout 160 bodů a pro kombinaci s oborem Sociální práce 120 bodů. Do bakalářského studia 2012/2013 bude přijato maximálně 150 uchazečů.

Náplň studia

Obor se zaměřuje na společenskovědní aspekty ekologických problémů. Za cíl si klade pochopení zdrojů ekologických problémů a adekvátně prohloubené studium možných východisek v konkrétních sociálních, ekonomických, politických, právních, religionistických a dalších souvislostech.

Novinky

Od začátku podzimního semestru 2012 dojde k několika změnám ve výuce. Jednou z nich je rozšíření o tři studijní zaměření. Studenti si budou moci vybrat environmentální podnikání, environmentalistiku a neziskový sektor a přírodě příznivý management krajiny.

Předměty

V každém semestru mají studenti několik povinných předmětů a dále mají na výběr z množství povinně volitelných předmětů. Mezi povinné předměty patří: Úvod do studia environmentalis­tiky, Uvedení do biologie, Přehled environmentálních rizik, Filozofie pro environmentalisty, Zoologický přehled, Botanický přehled a další.

Uplatnění absolventů

Absolventi environmentálních studií nacházejí uplatnění v institucích, které nevystačí s úzce technickým či přírodovědným pojetím ekologických problémů. Mohou získat zaměstnání například v orgánech státní správy, v institucích ochrany přírody, ve spravování chráněných krajinných území a v environmentálním poradenství, v environmentální osvětě a výchově na všech stupních, v profesionali­zujících se nevládních ekologických a občanských organizacích.

Užitečné odkazy:
Katedra environmentálních studií (FSS): http://humenv.fss.muni.cz/
Fakulta sociálních studií: http://www.fss.muni.cz/
Katalog předmětů oboru Environmentální studia: http://is.muni.cz/…lony_tisk.pl?…;
Doktorské studium na Univerzitě Karlově: http://tarantula.ruk.cuni.cz/FHS-20.htmlhttp://www.cuni.cz/COZP-230.html

Líbí se Vám naše stránky?


Nevíte, co studovat? Za 5 minut to zjistíte!    Spustit test

Zdroje: webové stránky škol, zdroje fotografií: sxc.hu

Další články k tématu

OBOROVÝ SERIÁL – kam se hlásit, když chci chránit životní prostředí – část I

OBOROVÝ SERIÁL – kam se hlásit, když chci chránit životní prostředí – část I

Pokud vám není lhostejné, co se děje s přírodou kolem vás a chtěli byste se nějak aktivně zapojit do její ochrany, máte na výběr z mnoha vysokoškolských oborů, které vás na tuto profesní dráhu připraví. A protože oborů zabývajících se ekologií a enviromentalistikou je opravdu hodně, připravili jsme pro vás hned dva přehledy.  V prvním díle se mimo …

číst více
Porovnání oborů: Anglistika-amerikanistika

Porovnání oborů: Anglistika-amerikanistika

Obor anglistika-amerikanistika, lidově anglistika, patří možná trochu překvapivě mezi nejžádaněji obory na našich dvou největších veřejných univerzitách – brněnské Masaryčce a pražské Karlovce. Hned po psychologii se tento obor těší největšímu zájmu uchazečů o studium na filozofické fakultě. Jaké jsou rozdíly mezi studiem anglistiky v Brně a v Praze? Na to jsme se ptali dvou absolventek bakalářského …

číst více
OBOROVÝ SERIÁL – kam se hlásit, když chci chránit životní prostředí – část II

OBOROVÝ SERIÁL – kam se hlásit, když chci chránit životní prostředí – část II

Jak říkal Paul Henry Dietrich: Člověk je nešťastný proto, že nerozumí přírodě. Pokud se jí chcete naučit rozumět a není vám jedno, co se děje kolem vás, můžete si vybrat hned z několika vysokoškolských studijních oborů. V druhé části našeho eko přehledu jsme jich pro vás našli dalších osm. Tentokrát s technickým zaměřením. Obor Inženýrství životního prostředí Pro …

číst více