Speciál O OBORECH: Aplikovaná informatika a informatika

20. 10. 2007 | O studijních oborech

Chcete fungování informačních technologií rozumět a posouvat je dál? Právě vám se potom otevírá široká nabídka studijních programů Aplikovaná informatika a Informatika. V dnešním díle speciálu O OBORECH se dovíte o předmětech, na které se na těchto oborech můžete těšit, kde se dají studovat, a další praktické informace. Pozn. Článek byl aktualizován 1. 12. 2009 (-kav-)

Kde Studium informatiky nabízí celá řada škol a univerzit, stačí si jen vybrat podle svého gusta. Výuku informačních technologií lze nalézt například v nabídce studijního katalogu Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, Masarykovy univerzity, Karlovy univerzity, Vysoké školy ekonomické, Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě, Univerzity J. E. Purkyně, Univerzity Tomáše Bati, Ostravské univerzity v Ostravě, Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, Vysoká škola finanční a správní a dalších. Zvolit si můžete i některou ze škol soukromých. Vybírat lze z nepřeberného množství oborů a kombinací od samostatného jednooborového studia s názvem Informatika, přes Matematickou informatiku či Počítačovou grafiku a zpracování obrazu, až po Umělou inteligenci.

Předpoklady Přijímací zkoušky na obory, které mají ve svém názvu slovo informatika, mají jednoho společného jmenovatele – matematiku. Nejvíce pozornosti je při přijímacích řízeních věnováno právě jí. Za ní následuje cizí jazyk, protože vystudovaný informatik by měl kromě informačních technologií ovládat také alespoň jeden světový cizí jazyk. Ať chcete nebo ne, alfou i omegou se pro vás stane angličtina. Zájemce o studium informatiky by měl být také přítel s fyzikou, neboť mnoho studijních oborů se skrývá právě pod studijními programy fyzikálními.

Co je náplní studia? Cílem studia informatiky je připravit odborníky v navrhování, údržbě, rozšiřování a využívání informačních systémů. Student se bude učit jak analyzovat informace z interních a externích informačních zdrojů, jak programovat databáze, uživatelský software, webové stránky a jak projektovat informační systémy. Prostě a jednoduše by měl získat přehled v informačních technologiích, měl by porozumět jejich principům a základům. Studenti se budou věnovat nejen matematickým a fyzikálním vzorečkům, ale také se budou vzdělávat v předmětech ekonomických, či společensko-vědních, protože se studiem informatiky lze skloubit také několik oborů, které s informačními technologiemi nemají zdánlivě nic společného. Na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně můžete studovat třeba informatiku se zaměřením na informační technologie, informační technologie v podnikové praxi nebo také učitelství informatiky pro základní a střední školy.

Předměty Nezbytností, se kterou se setkají studenti všech možných kombinací, jsou matematika, fyzika, výpočetní technika a cizí jazyk. Další předměty závisí na kombinaci či zaměření každého konkrétního oboru. Při zaměření Informační technologie se student bude potýkat s předměty jako jsou Počítačové systémy, Počítačové sítě a komunikace, Projektování informačních systémů, Operační systémy, Aplikace počítačů pro řízení výroby, Teoretická a aplikovaná informatika, Umělá inteligence a Softwarové inženýrství. Student, který se rozhodne studovat informační technologie v podnikové praxi, pak pronikne do tajů výpočetní techniky v každodenní realitě podniků a organizací veřejné správy. Studenti oboru Učitelství informatiky pro základní a střední školy nepřijdou o předměty typu Metody umělé inteligence, Systémové programování, či Tvorba www stránek, ale také se budou zabývat specifiky výuky, například jak zvládat výchovné problémy. Své znalosti si pak ověří i při pedagogické praxi na vybrané škole.

Uplatnění Základem práce absolventa informatiky bude vytváření nebo řízení náročných a vysoce specializovaných aplikací z oblasti informačních systémů, analytická činnost, vývoj a testování softwaru, návrhy a řízení správy informačních technologií firmy nebo organizace, poradenská, školící a konzultační činnost, profesionální počítačová grafika a webdesign, řízení bezpečnosti provozu informačních systémů, výzkum a vývoj nových informačních či znalostních technologií. Kromě těchto znalostí by jeho dalším přínosem do firmy měl být i originální způsob řešení problémů, neboť informační technologie je jedním z nejdynamičtějších oborů, které lze v současnosti studovat.

Užitečné odkazy: http://www.informatika-olomouc.cz/ www.muni.cz/fi http://cs.mff.cuni.cz/ www.fit.vutbr.cz www.fis.vse.cz www.nti.tul.cz http://kmi.ef.jcu.cz/new/index.php www.kiv.zcu.cz http://www.vsmie.cz http://www.upce.cz/fei/index.html http://prf.osu.cz/kip/