Soutěž pro studenty architektury: IVA 2012

28. 2. 2012 | Aktuality

Soutěž IVA (International VELUX Award) 2012 je mezinárodní soutěž, do níž se mohou zapojit všichni vysokoškolští studenti vysokých škol zaměřených na architekturu. Registrace do ní bude ukončena 2. března 2012.

Tématem letošního, již pátého ročníku soutěže je tentokrát „Světlo pro budoucnost“. Studenti v ní mají za úkol představit projekt, jehož obsahem je maximální využití denního světla ve prospěch vyšší kvality života. Toto téma plně koresponduje se samotným posláním soutěže, která se snaží podpořit trvale udržitelné řešení nejen pro novostavby, ale i pro stávající bytový fond ve městech i v příměstských rezidenčních oblastech. Soutěžní návrhy by však měly zahrnovat jak využití světla jako významného zdroje energie a možnosti jejích úspor, tak i hledisko toho, jaký vliv má světlo na lidskou psychiku a pohodu lidí žijících a pracujících ve vnitřních prostorách.

Na všechny vítěze soutěže čeká odměna v celkové výši 30 000 euro, přičemž ten zcela nejlepší projekt bude ohodnocen částkou nejméně 8 000 euro pro autory (studenty) a 2 000 euro pro vedoucí či vedoucího práce (pedagogy). Studenti na druhém místě získají odměnu v minimální výši minimálně 4 000 euro a jejich pedagog pak 1 000 euro. Přihlášené projekty studentů z České republiky a Slovenska budou spolu s vítěznými pracemi následně vystaveny v Galerii Jaroslava Fragnera v Praze.

Soutěž IVA 2012 je pořádána ve spolupráci s Mezinárodní unií architektů (UIA) a Evropským sdružením pro vzdělávání architektů (EAAE). Přihlášku a více informací o soutěži najdete na stránkách iva.velux.com.

Zdroj: stavitel.ihned­.cz, iva.velux.com, earch.cz

Další články k tématu