Soutěž pro studenty ze Zlínského kraje

12. 11. 2010 | Aktuality

Technologické inovační centrum s. r. o. ve spolupráci se Zlínským krajem a partnery vyhlásilo odborně-kreativní soutěž pro studenty středních, vyšších odborných a vysokých škol ve Zlínském kraji.

Cílem soutěže je především najít a podpořit nápady studentů zajímavé svým inovačním potenciálem, rozvíjet u studentů kreativitu a podnikatelské cítění, zvýšit jejich zájem o podnikatelskou činnost a zejména pak ocenit jejich nápady. Soutěžní projekty mohou být zpracovány na libovolné téma a z jakéhokoliv oboru. Přihlašovat do soutěže se lze až do 28. února 2011, a to prostřednictvím webového formuláře na webu pořadatele.

Soutěž je vypsána v následujících kategoriích:

  • student/studentský tým střední školy
  • student/studentský tým vyšší odborné školy/vysoké školy

Podmínky soutěže

Do soutěže může být přihlášen vlastní, originální podnikatelský záměr, který splňuje doporučené parametry zveřejněné na stránkách pořadatele. Doporučený rozsah je do 10 stran A4. Návrhy musejí být zaslány v elektronické podobě ve formátu Microsoft Word *.doc nebo Adobe Acrobat *.pdf na adresu mlcochova@ticzlin.cz.

Hodnotící kritéria

Hodnocení soutěžních příspěvků proběhne ve dvou kolech. Do užšího kola hodnocení postoupí 10 nejzajímavějších podnikatelských záměrů v každé kategorii. V rámci užšího kola hodnocení budou probíhat osobní prezentace soutěžících před odbornou porotou. Hlavními kritérii hodnocení budou originalita/dobrý nápad; inovační potenciál záměru; realizovatelnost záměru; kvalita zpracování; obhajoba záměru před odbornou porotou v rámci druhého kola hodnocení.

Ceny v soutěži

Tři nejlepší podnikatelské záměry v každé kategorii budou odměněny finančními a věcnými cenami. První místo bude ohodnoceno částkou 20 000 Kč a věcnými cenami v hodnotě 6 000 Kč, druhý v pořadí obdrží 10 000 Kč a věcné ceny v hodnotě 4 500 Kč a kdo se umístí na třetím místě, může se těšit na 5 000 Kč a věcné ceny v hodnotě 2 500 Kč. Mimoto budou vyhlášeny i ceny speciální, a to cena za kreativitu pro nejoriginálnější nápad/prezentaci v soutěži (5 000 Kč), pro autory nejlepšího podnikatelského záměru bude na jeden rok vyčleněna kancelář v podnikatelském inkubátoru v centru Zlína a dále bude předána cena střední škole za podporu podnikatelského myšlení u studentů. Ceny budou uděleny u příležitosti vyhlášení výsledků soutěže v dubnu až v květnu 2011.

Více informací o soutěži naleznete zde.

Zdroj: www.ticzlin.cz/soutez