Soutěž o nejlepší studentskou esej

4. 3. 2012 | Aktuality

Jaké jsou hodnoty v dnešní politice? Jsou stále stejné jako před dvaceti, padesáti nebo sto lety? Nebo se postoj lidí, kteří jdou do politiky, výrazně změnil? A pokud ano, změnil se k dobrému nebo špatnému? Neříkáte si občas při sledování politiků, ať už v nějaké televizní talkshow nebo přímo při zasedání: Něco je špatně!

Centrum pro studium demokracie a kultury a Centrum politického myšlení vyhlašují soutěž o nejlepší studentskou esej věnovanou právě otázce (obnovy) hodnot v politice. Soutěž je součástí projektu podpořeného Česko-polským fórem.

Studenti, kteří se chtějí soutěže zúčastnit, musí splnit následující náležitosti. Nejdříve si musí zvolit jedno z deseti vypsaných témat – Politická moc, suverenita a stát; Právo a odpovědnost; Volný trh, vlastnictví a daně; Veřejné dobro a korupce; Solidarita – základ sociální politiky?; Svoboda – kořeny a limity; Demokracie a politické strany; Politické společenství, národ a stát; Revoluce a evoluce (progres a tradice), Populismus: problém legitimity v současné politice. Esej by měla nejen shrnout a zhodnotit dosavadní diskuzi o tématu v českém prostředí, ale i se pokusit o předpověď směrů debaty do budoucna.

Eseje o rozsahu maximálně osm normostran zasílejte do 31. srpna 2012 na emailovou adresu: krutilek@cdk.cz. Tři nejlepší eseje z České republiky a tři nejlepší eseje z Polska budou oceněny symbolickým honorářem. Více informací naleznete zde.