Soutěž o Národní cenu za studentský design je opět tady!

30. 5. 2012 | Aktuality

Organizátoři soutěže o Národní cenu za studentský design opět lákají talentované studenty univerzit, vysokých škol, vyšších a středních odborných škol a odborných učilišť se zaměřením na design, architekturu, umělecká řemesla a výtvarné umění, aby zapojili své projekty a předvedli své umění odborné porotě, ale i široké veřejnosti.

Zájemci o účast mohou zapojit své klauzurní, semestrální, absolventské a jiné (vlastní) studentské práce z oblasti designu, architektury, uměleckých řemesel a vizuální komunikace, které vznikly po 1. lednu 2010 a nebyly přihlášeny v předešlých ročnících této soutěže. Soutěžit mohou studenti, kteří ukončili studium nejpozději v letním semestru 2012, za své školy nebo za sebe. Přihlásit se mohou jednotlivci i autorské kolektivy.

Pokud jde o tematické zaměření jednotlivých příspěvků, podmínkou je, aby spadaly do spektra oborů zahrnutých pod termín design a vizuální komunikace. Zapojen tak může být návrh či výrobek z oblasti produktového designu, industriálního designu, artdesignu, vizuální komunikace, uměleckých řemesel, interiérových řešení, architektury, scénografie, designu spojeného s konstrukčními pracemi apod.

Soutěž vyhlašuje Design Cabinet CZ, nadační program Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství společně se zúčastněnými univerzitami a vysokými školami, Unií profesionálních designérů ČR, Asociací užité grafiky a grafického designu, Obcí architektů ČR, Asociací středních a vyšších odborných škol s výtvarnými a uměleckořemeslnými obory a Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR. Letos se jedná o její již 22. ročník.

Registrace včetně dodání povinných a nepovinných příloh je možné zde, a to až do 25. června 2012. Podrobnosti k soutěži a k registraci naleznete na stránkách www.studentskykdesign.cz.

Mějte přehled o vysokých školách:


Nevíte, co studovat? Za 5 minut to zjistíte!    Spustit test

Zdroj: www.designcabinet.cz

Další články k tématu