Sociální stipendia pro vysokoškoláky - o co jde?

3. 8. 2007 | Studentský život

Kdo někdy studoval na vysoké škole, jistě potvrdí, že studium není zadarmo. Zejména první týdny po nástupu do školy se na studenta ze všech stran přímo valí účtenky. Koleje, menza, skripta, kopírka a mnoho dalších věcí, které je nutno koupit pokud možno ihned. Ale ne všichni studenti si mohou dovolit platit tyto, často nemalé, částky sami. Pro některé jsou potom řešením sociální stipendia, kterým se věnuje i tento článek…

Kdo někdy studoval na vysoké škole, jistě potvrdí, že studium není zadarmo. Zejména první týdny po nástupu do školy se na studenta ze všech stran přímo valí účtenky. Koleje, menza, skripta, kopírka a mnoho dalších věcí, které je nutno koupit pokud možno ihned. Ale ne všichni studenti si mohou dovolit platit tyto, často nemalé, částky sami. Ne všichni mají to štěstí, že jsou z kompletní rodiny, kde oba rodiče vydělávají značné peníze a mohou svému potomkovi ledacos dovolit. Pro tyto studenty jsou tu sociální stipendia.

Nárok na sociální stipendium přiznává studentovi zákon o vysokých školách. Pokud student splňuje podmínky stanovené zákonem, může školu požádat o vyplácení stipendia. Přestože je vyplácení sociálních stipendií dáno stipendijním řádem, většina školy má pravidla pro vyplácení stipendií jako přes kopírák.

Vždy se dozvíte, že výše stipendia se vyměřuje podle toho, zda pobíráte přídavek na dítě ve zvýšené míře. Pakliže ano, výše stipendia bude určena na dvojnásobek tohoto přídavku, tedy necelých sedmnáct stovek. Jinými slovy, u žádné ze škol nečekejte nějaké sociální soucítění s vaší těžkou životní situací. Žádná z nich nedává více, než je minimální hranice, kterou ji stanovuje zákon.

Máte zálusk na získání stipendia? Nejprve si zjistěte, jak velký dostáváte od sociálky příspěvek na dítě. Příspěvkem ve zvýšené míře se rozumí částka 810 Kč měsíčně. Berete-li tedy necelé čtyři stovky, na sociální stipendium zapomeňte.

Pokud i nadále zapadáte do tabulkové kolonky „sociálně potřebný student“, měli byste postupovat následovně:

V první řadě si na internetových stránkách školy a katedry najděte elektronický formulář žádosti o vyplácení sociálního stipendia. Všechny školy po vás budou požadovat, abyste svou žádost poslali elektronickou formou na uvedenou adresu. Některé pak po vás budou chtít i hmatatelný důkaz o existenci žádosti, tedy vytištěnou žádost poslanou poštou či přímo odevzdanou na studijním oddělení. Samozřejmostí, na kterou se však velmi často zapomíná, je také podpis, v případě tištěné žádosti vlastnoruční. Při vyplňování žádosti dbejte zejména na správnost toho, co píšete. Stačí drobná chyba a žádost bude vyhodnocena jako bezpředmětná.

Dalším papírem, který musíte na studijním předložit současně se žádostí, je potvrzení o tom, že pobíráte přídavek na dítě ve zvýšení míře. Potvrzení od orgánu Státní správy sociálního zabezpečení však nemůžete ve většině případů poslat společně se žádostí poštou, ale musíte jej předat do rukou pracovnic studijního oddělení osobně, v nejhorším případě prostřednictvím pověřeného zástupce.

Pokud vám škola stipendium přizná, těšte se na vyplacení oněch sedmnácti stovek ve dvou a více splátkách. Stane-li se, že během školního roku ztratíte na vyplácení sociálního stipendia nárok, je radno to včas oznámit. Školy mají tuto záležitost velmi dobře pojištěnou a není radno dělat mrtvého brouka a doufat, že zrovna na vás škola nepřijde. Přijde a peníze budete muset vrátit, v některých případech budete muset zaplatit i s úroky, nebo dokonce ukončit školu.

Ten, kdo sociální stipendium nezískal, se může alespoň utěšovat myšlenkou, že peníze nejsou na světě to nejdůležitější. Co se týká placení školy, tak stále ještě je několik způsobů, jak trochu své peněžence ušetřit. A těm, kterým ani další stipendia nepomohou, pak nezbývá než v potu tváře na studium vydělávat. Ale to stejně musí téměř všichni, takže vás aspoň bude hřát pomyšlení, že v tom nejste sami.

Další články k tématu