Sociální sítě pocity osamělosti mladých v době karantény nezmírní, zjistil průzkum

23. 7. 2020 | Studentský život

osamělost_studentů_výsledkyStudenti sociologie z Masarykovi univerzity provedli během celostátní karantény vyhlášené kvůli pandemii koronaviru rozsáhlý průzkum, v němž zjišťovali, jak se mladí lidé vypořádávají s pocity osamělosti. Lidí ve věku 19 až 30 let se v on-line dotazníku ptali na to, jak je ovlivnil nucený pobyt doma, který mnohé odřízl od přátel a proměnil jejich zvyklosti. Průzkumu se zúčastnilo asi 3500 lidí.

Z průzkumu vyplynulo, že přibližně 10 procent respondentů cítilo silnou osamělost, mírně osaměle se cítilo téměř 61 procent dotazovaných. 24 procent mladých pak uvedlo, že se kvůli karanténě jejich pocity změnily – převážně negativně – a že pokud by nevypukla pandemie, odpovídali by v dotazníku jinak.

Rozdíly panovaly i mezi emoční (prožívanou) osamělostí a sociální osamělostí, která se váže k fyzickému kontaktu nebo k postavení v rámci sítě přátel. „Sociální osamělost se ukázala být daleko menší než emoční. Účastníci hodnotili sféru prožívání negativněji než sféru reálných kontaktů,“ vysvětlil sociolog Petr Fučík, který dohlížel na výzkum.

Fučík i jeho spolupracovníci předpokládali, že během nucené izolace budou lidé mnohem více komunikovat přes sociální sítě. Tato myšlenka se sice potvrdila, dle výzkumníků to však ke zmírnění pocitu osamělosti nevedlo, spíš naopak. Muži si pak on-line připadají osamělí častěji než ženy.

Zdroj:
https://www.em.muni.cz/

Další články k tématu