Slovákom predsalen šanca brigádovať v Brne ZOSTÁVA

9. 1. 2003 | Aktuality

V decembri minulého roku som článkom Slováci už v Brne brigádovať nebudú vyjadril obavu nad tým, že od budúceho roka bude slovenským študentom v Brne zrejme znemožnená zárobková činnosť legálnou cestou.

Na základe informácií, ktoré sa potom ukázali ako nepravdivé, som uviedol, že medzištátna dohoda medzi ČR a SR v oblasti vzdelávania nerieši otázku možného zamestnania slovenských študentov v ČR. Ako som bol neskôr informovaný, skutočnosť je taká, že pre občanov SR platí zvláštny režim daný dvojstrannými medzinárodnými zmluvami medzi oboma republikami o spolupráci v oblasti vzdelávania – o vzájomnom zamestnávaní občanov. Platí pre nich zvláštny režim pobytu na území, ak je jeho dôvodom štúdium alebo zamestnanie.

Občania SR majú právo pobytu počas doby zamestnania, ktoré sa udržuje na základe potvrdenia o zamestnaní. Občan SR nepotrebuje povolenie k zamestnaniu, jeho zamestnávateľ rovnako nežiada o povolenie zamestnať cudzinca. Zamestnávateľ má iba povinnosť zaregistrovať zamestnanca – občana SR na Úrade práce a to odoslaním registračnej karty. Problémom v tomto prípade by mohla byť skôr neochota českých zamestnávateľov prirábať si administratívnu prácu vypĺňaním registračnej karty.

Za prípadne spôsobené nedorozumenia sa dotyčným ospravedlňujem.