Školy dostaly návod, jak postupovat u distančního vzdělávání

9. 10. 2020 | Aktuality

distanční_vzděláváníVyhlášení nouzového stavu je již dané. S opětovným nárůstem epidemie v České republice došlo i k částečnému přemístění výuky online. S tím na jaře některé školy zápasily, a ministerstvo školství si je toho vědomo. Proto v září odeslalo do škol návod k fungování distančního vzdělávání. Radí v něm učitelům, aby s žáky trénovali používání počítačů a prvků výuky na dálku i během klasického vyučování. Jakmile tak žáci přejdou na online výuku, již se v jejím chodu budou snáz orientovat.

Nejde o první manuál, který ministerstvo školství vydalo. V srpnu radilo, aby si školy v případě distanční výuky vytvořily jednotnou platformu, skrze niž budou vyučovat – a také zjistily, jestli mají všechny děti dostatečné možnosti se doma připojit a studovat tímto způsobem.

Že je organizace distanční výuky důležitým krokem, dokazuje i počet škol, které mají třídy v karanténě. Již je jich přes 500 a dá se čekat, že jejich množství poroste i nadále. Jen za první dva týdny v září se koronavirem nakazilo téměř 400 učitelů, jak sdělil ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek.

Při vytváření nového manuálu ministerstvo čerpalo právě ze zkušeností s jarní online výukou. Tehdy se podle něj osvědčila hlavně kombinace videokonferencí, komunikace přes e-maily, plnění úkolů z učebnic a samostudia žáků. Ne všechny děti se v dubnu nicméně distančního studia zúčastnily, celkem 10 tisíc ho vynechalo.

Oproti tomu druhá vlna online studia by se měla přizpůsobit věku žáků a je již povinná. Předškoláci by neměli mít videokonference delší než půl hodiny jednou až dvakrát za týden. Mladší školáci se budou tímto způsobem učit maximálně hodinu denně a starší tři hodiny.

Co se předmětů týče, distanční výuka se bude orientovat především na češtinu, cizí jazyky a matematiku. Na středních školách k tomuto výčtu přibudou oborové předměty. Pokud by nebyla možná praktická výuka, měli by učitelé posílit teorii nebo zajistit online firemní vzdělávání. Jakmile by došlo k ukončení distanční výuky, proběhla by praktická část studia.

Zdroj:
https://www.novinky.cz/