Rozšíření nabídky bakalářských studijních programů

7. 10. 2003 | Aktuality

V souvislosti s blížícím se vstupem do Evropské unie dojde v příštích letech ke změnám ve struktuře výuky vysokého školství. Velká část škol nahradí stávající pětileté magisterské cykly tzv. strukturovaným programem studia. Důsledkem bude rozšíření nabídky bakalářských studijních programů a tím i zvýšení počtu vysokoškolsky vzdělané populace…

V souvislosti s blížícím se vstupem do Evropské unie dojde v příštích letech ke změnám ve struktuře výuky vysokého školství. Velká část škol nahradí stávající pětileté magisterské cykly tzv. strukturovaným programem studia. Důsledkem bude rozšíření nabídky bakalářských studijních programů a tím i zvýšení počtu vysokoškolsky vzdělané populace.

V zemích EU je vysokoškolské vzdělání podmínkou pro bezproblémové uplatnění na trhu práce. Tříleté bakalářské programy jsou proto orientované především na praktické zvládnutí studovaného oboru. Prostor pro teorii a užší specializaci posluchačů je vyhrazen v navazujícím magisterském a doktorském programu. Výjimkou z pravidla je např. medicína, na které zůstane zachován stávající systém.

Na rozšíření počtu vysokoškoláků se bude podílet i část vyšších odborných škol. Ty nejlepší z nich se totiž přetransformují na vysoké školy neuniverzitního typu. Přibližování západnímu modelu je úkolem pro všechny kandidáty na vstup do EU, např. na Slovensku se v těchto dnech diskutuje o akreditaci jednotlivých oborů.

O tom, zda budou mít opatření reálný dopad na vzdělanost, zaměstnanost a výši platu české populace a jaký, se přesvědčíme nejdříve za pár let.