Rozhovor s Danielem Novákem, ředitelem projektu Absolventi.cz

6. 10. 2010 | Tiskové zprávy

Moderátor (M): Mohl byste svými slovy stručně shrnout projekt Absolventi.cz, čím je výjimečný a případně i popsat pozici, kterou v projektu zastáváte?

Daniel Novák (DN): Jedná se o projekt, který byl založen studenty vysokých škol s cílem stát se největším informačním a komunikačním systémem pro studenty, absolventy, školy a firmy v České republice. Projekt je výjimečný tím, že se snaží zapojit všechny školy, jak terciálního, tak i sekundárního vzdělávání. A daří se. Již s námi na projektu spolupracuje 16 vysokých škol a 28 škol středních a vyšších odborných. V současnosti jsem v pozici ředitele projektu. Vedu tým lidí, kteří na projektu pracují a starám se zejména o komunikaci s vysokými školami a firmami.

M: Některé uživatele může mást, že se projekt na první pohled jeví jako dva zcela rozdílné a oddělené portály, každý určený pro rozdílné použití. Jaká je realita?

DN: Na školách dosud existovaly dva různé druhy informačních systémů. Jeden pro komunikaci se studenty, druhý pro správu databáze absolventů. Absolventi.cz je systém, který obě funkce integruje do jedné a přitom nabízí ještě funkci další – nástroj propagace vysoké školy směrem ke studentům středních škol prostřednictvím systému elektronických nástěnek.

M: Pokud si vybereme nejdůležitější cílové skupiny, pro něž jsou vámi poskytované služby zaměřeny především – tedy vzdělávací zařízení, studenty a firmy – můžete mi ke každé z nich stručně shrnout největší přínos, který jim portál nabízí?

DN: Co se týká vzdělávacích zařízení, cílem je, aby každá škola měla aktuální kontakty na své absolventy a mohla s nimi komunikovat 5, 10 a více let od absolvování. Studentům systém nabízí především informace potřebné k „přežití“ na škole formou užitečných funkcí a kontakty na své spolužáky i po ukončení studia. Firmám se nabízí možnost efektivně oslovit velké množství studentů, jejich cílové skupiny.

M: V současnosti je projekt oficiálním nástrojem 16 vysokých a 28 středních a vyšších odborných škol, jaký je ale váš cíl v této oblasti do budoucna?

DN: Zapojit do projektu všechny školy na všech stupních vzdělávání. V současnosti navštěvuje partnerské vysoké školy přibližně 70 000. Naším cílem je ale do projektu aktivně zapojit i zbylých 330 000 studentů vysokých škol, včetně všech studentů sekundárního vzdělávání.

M: Jak se vůbec zrodil počáteční nápad na projekt Absolventi.cz a jak vypadaly jeho samotné začátky?

DN: Nápad se zrodil v hlavách studentů z několika vysokých škol, kamarádů, kteří se potýkali s neúspěchem propagace studentských aktivit na jednotlivých školách. Proto se rozhodli vytvořit jednotné studentské médium pro všechny vysokoškoláky v České republice, kde by student nebo studentská organizace mohla přehledně inzerovat svoje aktivity. Po čase se k této myšlence přidal absolventský rozměr. Stále jsme studenti, ale za několik let budeme všichni absolventi a stále budeme chtít zůstat v kontaktu s univerzitou a svými spolužáky.

M: Co přináší institucím partnerství s Vámi?

DN: Školám poskytujeme systém Absolventi.cz jako neocenitelný konkurenční nástroj komunikace se svými studenty a absolventy. Školy zde mohou umisťovat veškeré informace o aktuálním dění na fakultách, dosažených úspěších ve vědě a výzkumu a zajistit si tak efektivní a dostupnou propagaci vůči případným zájemcům o studium a spolupráci.

M: V očích některých uživatelů může Váš portál připomínat sociální síť Facebook. Máte ambice tomuto světovému komunikačnímu portálu v českém prostředí konkurovat?

DN: Facebook nevnímáme jako konkurenci. Snažíme se využít jeho předností, otevřenosti a možností, které nabízí. Příkladem může být propojení uživatelského účtů Absolventi.cz a Facebook.

M: Na závěr prosím ještě prozraďte, zdali chystáte v blízké době nějaké zásadní proměny systému, co se přidávání nových funkcí či úprav uživatelského rozhraní týče?

DN: Momentálně se soustředíme na zlepšování stávajících funkcí a očekáváme zpětnou vazbu od uživatelů, podle které se chceme řídit.

Rozhovor – 29. 9. 2010

Kontakt pro více informací: Daniel Novák, daniel.novak@absolventi.cz, tel.: 607 129 663