Prorektor UK končí ve funkci po obvinění z plagiátorství

23. 12. 2018 | Aktuality

Profesor Martin Kovář, který dlouhodobě působil na Ústavu světových dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a zastával také funkci prorektora, byl minulý týden obviněn z plagiátorství. V návaznosti na tuto událost ukončil Kovář svůj pracovní poměr na UK.

S obviněním o plagiátorství přišli tři doktorandi z Kovářovy domovské fakulty. Ti detailně zanalyzovali ukázky z jeho knih o Anglii v době vlády Stuartovců a srovnávali je s publikací britského historika Barryho Cowarda.

V analýze se zaměřili na poznámkový aparát, tedy reference na jiné práce a publikace. V několika místech se Kovářovi reference shodují s těmi Cowardovými včetně čísel stran, což značí, že čerpal z totožných zdrojů, shodné jsou i některé části samotného textu.

„Profesor Martin Kovář se ve svých publikacích … opakovaně a systematicky zřejmě dopouštěl plagiátorství. Toto jsme prokázali podrobně na rovině srovnání textů a na šíři této praxe upozornila naše analýza metadat (poznámkový aparát a rejstřík),“ píší v závěru analýzy doktorandi.

Etická komise Univerzity Karlovy se celým případem začala zabývat, zatím však ve věci nijak nerozhodla. Kovář se následující týden po obvinění rozhodl kvůli probíhajícímu šetření odejít jak z Filozofické fakulty, tak i z vedení univerzity.

„Důležitým důvodem k ukončení jeho pracovního poměru na Filozofické fakultě UK je rovněž to, že nehodlá nadále pracovat v prostředí, v němž je dlouhodobě vystavován osobním útokům (zejména na sociálních sítích), což má devastační dopad na jeho rodinu,“ doplnila v prohlášení univerzita. Za jeho odchodem jsou tak kromě údajného plagiátorství i osobní důvody.

Kovářovo rozhodnutí odejít podpořil rektor Tomáš Zima a stejně jako děkan Filozofické fakulty Michal Pullmann mu poděkoval za jeho dosavadní působení na univerzitě.

Zdroje: FFabula, weby UK
 
 

Další články k tématu

Univerzita pomůže převést vaše vize v realitu

Univerzita pomůže převést vaše vize v realitu

Na Univerzitě Karlově si můžete stále zapsat praktické předměty, které vám můžou pomoci přetavit vaše nápady a vize ve skutečnost, a zlepšit tím svět kolem sebe. Centrum pro přenos poznatků a technologií (CPPT) zprostředkovává kontakty mezi vědci a dalšími partnery jako jsou firmy, neziskové organizace, veřejné instituce a další samosprávné celky. Tato součást Univerzity Karlovy …