Přepište učebnice dějepisu: Nejstarším písmem Slovanů není hlaholice ale starogermánské runy

15. 2. 2021 | Stojí za přečtení

hlaholiceAž dosud považovali historici za nejstarší doložené písmo Slovanů hlaholici, kterou na Velkou Moravu přinesli věrozvěstové Cyril a Metoděj. Archeologové z brněnské Masarykovy univerzity ale nyní objevili zvířecí kost popsanou starogermánskými runami. Poblíž nálezu kosti vykopali také keramické předměty ve stylu pražské kultury, která je spojována právě Slovany. Objev archeologů tedy dokládá, že ještě před hlaholicí znali Slované ještě starší písmo.

„Popsanou kost, kterou jsme našli při výzkumech v roce 2017, podrobně prozkoumal mezinárodní tým složený z vědců z České republiky, Rakouska, Švýcarska a Austrálie a zjistil, že se jedná o nejstarší nápis nalezený u Slovanů, což je nebývalý úspěch nejenom v rámci výzkumů v České republice, ale v celé Evropě,“ uvedl vedoucí Ústavu archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity Jiří Macháček.

K analýze kosti použili vědci nejmodernější technologie. Rozbor ukázal, že se jedná o žebro tura domácího, který žil okolo roku 600 našeho letopočtu. Odborník na starogermánské jazyky Robert Nedom z vídeňské univerzity pak určil, že runy patří do takzvaného staršího futharku. Toto písmo používali Germáni ve druhém až sedmém století našeho letopočtu.

A co si Slované na kost tura zaznamenali? Podle odborníků se nejednalo o žádný ucelený text. Kost pravděpodobně sloužila jako učební pomůcka, o čemž údajně svědčí i některé chyby v zápisu, a je na ní napsaná část starogermánské abecedy.

„To, že jde o nejstarší doklad písma u Slovanů, je samozřejmě zajímavé pro téměř 300 milionů lidí, kteří mluví některým ze slovanských jazyků,“ dodává k objevu Macháček.

Zdroj:
em.muni.cz

Další články k tématu