Archeologie

Přepište učebnice dějepisu: Nejstarším písmem Slovanů není hlaholice ale starogermánské runy

Až dosud považovali historici za nejstarší doložené písmo Slovanů hlaholici, kterou na Velkou Moravu přinesli věrozvěstové Cyril a Metoděj. Archeologové z brněnské Masarykovy univerzity ale nyní objevili zvířecí kost popsanou starogermánskými runami. Poblíž nálezu kosti vykopali také keramické předměty ve stylu pražské kultury, která je spojována právě Slovany. Objev archeologů tedy dokládá, že ještě před hlaholicí …

číst více

POROVNÁNÍ OBORŮ: Archeologie

Kdyby Indiana Jones žil v České republice, rozhodně by si na nedostatek příležitostí, věnovat se starým artefaktům, nemohl stěžovat. Vždyť naše Věstonická Venuše má téměř třicet tisíc let. Jones a jemu podobní lovci pokladů mají možnost studovat archeologii na pěti českých fakultách. Pozn.: Článek byl aktualizován 3. 12. 2009 (-pel-)

číst více