POROVNÁNÍ OBORŮ: Informatika – II. díl

29. 5. 2017 | O studijních oborech

Jaké jsou rozdíly ve výuce informatiky na šesti českých vysokých školách? Přinášíme vám přehled výukového plánu i názory studentů. Porovnali jsme pro vás ČVUT, Masarykovu univerzitu, Technickou univerzitu v Liberci, Univerzitu Karlovu v Praze, VŠE a Vysoké učení technické.

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

Aplikovaná informatika

ČVUT v oboru Aplikovaná informatika spojuje informatiku s matematikou a fyzikou. Vede absolventy k používání informačních technologií ve fyzikální, přírodovědné a technické praxi. Kromě dokonalé práce s počítačem (programování, síťové technologie, internetové nástroje, operační systémy a podobně) tak nahlédnete i do tajů matematiky – konkrétně matematické analýzy, algebry nebo diskrétní matematiky. Fyzika je pak zastoupena mechanikou, elektřinou, magnetismem, vlněním a optikou. Absolventi by měli umět navrhnout a analyzovat softwarové projekty, kompletně se vyznat ve výpočetní technice a počítačových sítích.

Státní závěrečná zkouška se skládá ze základů algoritmizace, programovacích jazyků a operačního systému UNIX a síťových aplikací.

Matěj, 20 let: „Tenhle obor rozhodně není pro flákače. Vždycky se divím, jak kamarádi z jiných oborů tvrdí, že vysokou vystuduje každej. Máme hodně předmětů i hodně věcí, které musíme dělat doma. Navíc je část výuky v angličtině a třeba bakalářku v angličtině i obhajujeme. Takže když pak někdo hledá uplatnění v zahraničí, má určitě výhodu.

Více informací: https://www.fjfi.cvut.cz

Masarykova univerzita v Brně, Fakulta informatiky

Aplikovaná informatika

Studenti brněnské Masarykovy univerzity získají základní znalosti o informatice a informačních technologiích, stejně jako praktické dovednosti. Největší důraz je při studiu kladen na programování a aplikaci informatiky. Větší specializaci škola nabízí až v magisterských oborech.

Mezi předměty, se kterými se na škole setkáte, patří Úvod do informačních technologií, Návrh a implementace paralelních systémů, Vývoj desktopových aplikací, Moderní značkovací jazyky a jejich aplikace, Seminář webdesignu, UNIX, Základy přenosu dat, Sociální informatika a další.

Lukáš, 19 let: „Jsem teprve v prváku, ale na Masaryčku jsem šel proto, že se nejvíc zaměřuje na počítače jako takové. Není tu zbytečně moc matiky nebo fyziky, naprostá většina času se soustředí přímo na informatiku.

Více informací: https://www.fi.muni.cz

Technická univerzita v Liberci, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Informační technologie

V Liberci vás k informatice čeká také velká porce matematiky a odborné angličtiny. Naučíte se pracovat s řadou operačních systémů a programovacích jazyků, ale při sezení u počítače nebude zahálet ani vaše tělo – tělocvik je totiž povinný.

Petr, 20 let: „Liberec je super. Jsme trochu menší než třeba školy v Praze a Brně, takže i přístup ke studentům je tu trochu jiný. Neznamená to ale žádné snížení kvality výuky, máme výborné vyučující a řekl bych, že se můžeme srovnávat i s mnohem známějšími školami.

Více informací: http://www.fm.tul.cz/

Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta

Obecná informatika

Na Matfyzu si můžete vybrat ze tří zaměření studia: Algoritmy a optimalizace, Diskrétní modely a struktury a Matematická lingvistika. Pro všechny ale platí stejné podmínky studia, stejné povinné a povinně volitelné předměty i stejné požadavky k závěrečné státní zkoušce.

Čeká vás tak například matematická analýza, lineární algebra, kombinatorika, pravděpodobnost a statistika nebo logika. Naučíte se programovat v běžných počítačových jazycích a nahlédnete do hlubin matematiky.

Kateřina, 20 let: „Myslím, že na Matfyzu je o trošku víc holek než na jiných školách, kde se informatika vyučuje. Ale pořád nás tu není dost, má se za to, že počítače jsou obor pro kluky. Nevím, jestli je Matfyz víc nebo míň náročný než ostatní školy, ale rozhodně ho zvládne i holka, když se teda dobře učí.

Více informací: https://www.mff.cuni.cz

Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky

Aplikovaná informatika

Obor na VŠE se snaží vychovat odborníky, kteří budou schopní navrhovat, realizovat a provozovat informační systémy, které podporují sociálně-ekonomické procesy trhu. Kromě informatiky samotné chce, aby studenti měli i znalosti v oblasti managementu a právní minimum.

Vedle programování se tak připravte, že vás čeká mikro i makroekonomie, účetnictví, marketing nebo management. Důraz je kladen i na výuku cizích jazyků a studentům se doporučuje v průběhu studia vycestovat na některou z partnerských zahraničních univerzit.

Petr, 19 let: „Líbí se mi, že VŠE je ve výuce hodně praktická. Celý studijní program je postavený tak, že i když se rozhodnu nakonec pracovat v trochu jiném oboru, než je programování, nevyjdu ze školy úplně bez znalostí. Díky celkem široké výuce ekonomiky totiž můžu najít pracovní uplatnění i u jiného zaměstnavatele.

Více informací: http://kit.vse.cz

 Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství

 Aplikovaná informatika a řízení

Obor chce vychovat absolventy s praktickými dovednostmi. Ve výuce se tak klade důraz na aplikaci výpočetní techniky a automatizaci. Studenti ale mají i možnost seznámit se se základy podnikatelské a manažerské činnosti.

Kromě odborných předmětů z počítačové oblasti mají studenti také předměty, které je seznámí s důležitými fyzickými jevy nebo angličtinu.

Jonáš, 21 let: „Líbí se mi, že během studia máme i nějaké základy podnikání. Vím, že VŠE to má podobně, ale VUT je pořád víc zaměřená na technologii. Pro mě je to ideální poměr praktických a odborných znalostí.

Více informací: https://www.vutbr.cz

Zdroj fotografií: freeimages.com

Další články k tématu