Podaní přihlášek na umělecké školy se blíží

4. 11. 2004 | Aktuality

Ten, kdo se chce hlásit na vysokou školu s uměleckým zaměřením, by neměl usnout na vavřínech. Nejzazší data odeslání přihlášek se totiž blíží.

Ten, kdo se chce hlásit na vysokou školu s uměleckým zaměřením, by neměl usnout na vavřínech. Nejzazší data odeslání přihlášek se totiž blíží.

Termíny, do kterých přihlášku můžete poslat, ale nejsou všude stejné a dokonce se liší i na jednotlivých katedrách stejné školy. Je proto dobré si vše potřebné zjistit co nejdříve. K přihláškám navíc některé školy chtějí například potvrzení od lékaře, fotky, výtvarné práce, eseje apod., které nelze shánět či vyrábět den před uzávěrkou. Všechny informace o požadavcích zájemci naleznou na internetových stránkách jednotlivých škol nebo jim je podá příslušné studijní oddělení.

Nejbližším termínem je 15. listopad 2004, a to pro zájemce o studium na Katedře činoherního herectví – pozor, spadá sem i režie a dramaturgie, na Divadelní fakultě AMU v Praze (DAMU). Katedra dramatické výchovy přihlášku požaduje do 16. prosince 2004. Katedra alternativního a loutkového divadla uvádí datum 15. ledna 2005 a katedra scénografie 31. ledna 2005. Ostatní katedry Damu přihlášky požadují v rozmezí února až května.

Termín podání přihlášek ke studiu na Filmovou a televizní fakultu AMU v Praze (FAMU) je 30. listopadu 2004 na Studijní oddělení FAMU (v případě zaslání poštou nesmí být datum poštovního razítka pozdější). Povinné práce je nutno odevzdat přímo na katedry rovněž nejpozději do 30. listopadu 2004. Do 30. listopadu 2004 může zájemce dodat přihlášku i na Hudební fakultu AMU v Praze (HAMU), stejně tak na Akademii výtvarných umění (AVU).

Janáčkova akademie múzických umění v Brně (JAMU) požaduje přihlášky na všechny obory divadelní fakulty jednotně do 30. listopadu 2004. Hudební fakulta pak přihlášky ke studiu všech bakalářských oborů se přijímá každoročně do 15. prosince, k navazujícímu magisterskému studiu do 15. dubna, k doktorskému studiu (prezenční nebo kombinovaná forma) do 15. června.

Na Fakultu výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně (VUT) zájemce může podat přihlášku v elektronické formě do 15. listopadu 2004 a v papírové podobě do 26. listopadu. Fakulta architektury Českého vysokého učení technického v Praze (ČVUT) přijímá přihlášky do 30. listopadu 2004.