Podání přihlášek na umělecké obory se blíží

Přemýšleli jste o studiu některého z uměleckých oborů, které naše vysoké školy nabízí? Je nejvyšší čas se rozhodnout. Na některé z těchto škol musí zájemci o studium podat přihlášku už do konce listopadu!!! Nejde jen o obory, které se studují pouze na uměleckých vysokých školách, ale třeba i o architekturu.

Přemýšleli jste o studiu některého z uměleckých oborů, které naše vysoké školy nabízí? Je nejvyšší čas se rozhodnout. Na některé z těchto škol musí zájemci o studium podat přihláškudo konce listopadu!!!

 <­/o:p>

Nejde jen o obory, které se studují pouze na uměleckých vysokých školách, ale třeba i o architekturu. Je proto velice důležité se rozhodnout co nejdříve a vše si pečlivě zjistit.

 <­/o:p>

Do 30. listopadu 2003 je nutné podat přihlášky na většinu oborů vyučovaných na pražské AMU, a to na všechny tři fakulty: divadelní (DAMU) – na obory činoherní katedry již do 14. listopadu 2003, hudební (HAMU) a filmovou a televizní (FAMU). Dále na brněnskou JAMU (divadelní i hudební fakultu), ale třeba i na Fakultu architektury ČVUT a stejně tak Fakultu architektury VUT v Brně. Na Fakultu výtvarného umění VUT v Brně se přihlášky musí podat do 28. listopadu 2003. Na Fakultu multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně do 1. prosince 2003.

 <­/o:p>

Přihlášky na tyto školy se podávají dříve z toho důvodu, že přijímací řízení je vícekolové a celý proces většinou začíná už koncem ledna. Končí pak v rozmezí dubna až června. To záleží na školách samotných a také na náročnosti jednotlivých kol.

 <­/o:p>

Nejedná se přitom pouze o prověřování vědomostí uchazeče pomocí testu, ale některá kola spočívají ve zpracování zadaných úkolů – zpracování projektu či návrhu, výkresy, samostatné úvahy a eseje na zadaná témata. Většinou se také prověřuje studentova duchapřítomnost a schopnost komunikace na ústních pohovorech. Mnohdy se probírají i jeho výsledky z předešlých kol přijímacího řízení.

 <­/o:p>

Dále je důležité si ověřit zda se vámi vybraný obor v akademickém roce 2004/2005 opravdu otevírá. Například na Divadelní fakultě JAMU se nebudou otvírat obory: výchovná dramatika pro neslyšící, muzikálové herectví a taneční pedagogika. Za to je tu nový obor klaunská scénická a filmová tvorba.

 <­/o:p>

Pro získání více informací je dobré se podívat na webové stránky škol či se informovat přímo na studijním oddělení. Pořádají se také dny otevřených dveří, kde většinou můžete získat i přihlášky a další materiály ke studiu.

Odkazy na webové stránky škol:

 <­/o:p>

www.amu.cz – Akademie múzických umění      (Praha)

www.avu.cz – Akademie výtvarných umění     (Praha)

www.cvut.cz - České vysoké učení technické  (Praha)

www.jamu.cz   - Janáčkova akademie múzických umění  (Brno)

www.utb.cz    - Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

www.vutbr.cz  - Vysoké učení technické              ­(Brno)