Plzeňská práva anulovala celkem 12 diplomů

4. 7. 2011 | Aktuality

Proces odebírání diplomů na Právnické univerzitě Západočeské univerzity v Plzni (ZČU) byl dokončen. Celkem bylo absolventům oboru právo odňato dvanáct diplomů, z toho jednomu z bakalářského studia, sedmi ze studia magisterského, ve třech případech se jednalo o odebrání titulu JUDr. (v souvislosti se zrušeným titulem Mgr.) a v jednom Ph.D. Škola tak splnila slib vznesený ústy rektorky Ilony Mauritzové na tiskové konferenci 1. dubna, že proces rušení protiprávně vydaných diplomů bude dokončen nejpozději 30. června.

Jednou z nejčastějších příčin odebírání titulů byla podle právního experta univerzity Františka Korbela příliš krátká doba studia, která u některých studentů činila pouze dva až tři měsíce. Za tak krátkou dobu nebylo možné splnit všechny studijní povinnosti. V několika případech nebyly dohledány závěrečné práce nebo u nich bylo prokázáno plagiátorství. Někteří studenti byli dokonce přijati na základě nestandardních praktik. Seznam zrušených diplomů vydaných Západočeskou univerzitou v Plzni doplněný o stručné odůvodnění je k nahlédnutí na stránkách ZČU. Jména jejich dnes už bývalých majitelů však u nich uvedena nejsou.

Diplom a titul se univerzita rozhodla odebrat jen v prokazatelných případech, aby se vyhnula žalobám a soudním řízením, které by v případě nejistoty rozhodnutí o odebrání titulu mohly hrozit. Přesto si však škola nechala vypracovat nezávislý posudek od experta na trestní právo Tomáše Sokola, kde se mimo jiné uvádí, že odpovědnost by neměla být strhávána pouze na samotné absolventy, ale též na pracovníky Právnické fakulty. Celé znění právního posudku je k dispozici na stránkách ZČU. Nejen na tomto podkladě by pak fakulta mohla v budoucnu podniknout další kroky k dořešení celé kauzy.

Zdroj: www.zcu.cz