Peněz na školství bude méně než loni

10. 7. 2003 | Aktuality

Usnesení vlády o výdajových maximech ministerstev bylo významné zejména pro oblast vzdělávání: Přibližně o 1,2 miliardy korun se sníží rozpočet ministerstva školství. Jedním z možných následků je ohrožení reformy vysokých škol.

Usnesení vlády o výdajových maximech ministerstev bylo významné zejména pro oblast vzdělávání: Přibližně o 1,2 miliardy korun se sníží rozpočet ministerstva školství. Jedním z možných následků je ohrožení reformy vysokých škol.
Přestože část peněz bude převedena přímo na kraje, ministerstvo tento krok nepovažuje za příliš účelný. Budou mu chybět prostředky např. na vyrovnání rozdílů ve školských platech v rámci jednotlivých krajů nebo na vylepšení podmínek ústavní péče.
Konkrétní částka rozpočtu, o níž se hovoří, má činit přibližně 88,8 miliardy korun. Doposud měl rozpočet na české školství spíše vzestupnou tendenci: v letošním roce představoval asi 90 miliard korun, které byly z větší části využity na platy učitelů.

 

zdroj: ceskenoviny