Nový rektor VŠUP

10. 4. 2003 | Aktuality

Jeden z nejrespekto­vanějších českých designérů, Prof. Akd. arch. Jiří Pelcl se stal letos v únoru rektorem Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze.

Jeden z nejrespekto­vanějších českých designérů, Prof. Akd. arch. Jiří Pelcl se stal letos v únoru rektorem Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze. Studoval architekturu na VŠUP v Praze a na Královské akademii umění v Londýně, kde působil v letech 1983–84, dále mj. navrhoval interiéry pro prezidenta Václava Havla na Pražském hradě.

Nový rektor uvedl, že by chtěl, aby škola byla čitelnější pro veřejnost a její činnost byla víc vidět. Bude usilovat o přehlednější organizační strukturu a o to, aby komunikace mezi vedením a studenty byla intenzivnější. „Jednotlivé ateliéry jsou v současné době příliš uzavřené, bariéry mezi obory je třeba odstraňovat. Aby škola ovlivňovala a kultivovala každodenní život společnosti, její životní styl, musíme vychovávat profesionály schopné spolupráce s výrobní sférou, nejenom tvůrce individuálních autorských originálů,“ prohlásil Pelcl. Také plánuje stavbu dalšího učebního objektu v Praze Ďáblicích. Nová budova bude založena na konceptu velkoplošných otevřených prostorů. Důležitá bude přímá návaznost na dílny a počítačová pracoviště.