Nový obor Účetnictví a daně na Mendelově univerzitě

16. 1. 2013 | Aktuality

Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně otevírá pro zájemce nový obor s názvem Účetnictví a daně. Dvouletý navazující magisterský obor je součástí studijního programu Hospodářská politika a správa. Pro studenty tohoto oboru je také určena unikátní specializace Zdaňování a auditing. V rámci ní mohou studenti prohlubovat své znalosti v předmětech jako například Auditing, Selektivní zdaňování spotřeby a Účetnictví a zdanění neziskových organizací.

Absolventi nově otevřeného oboru získají znalosti v problematice mezinárodních účetních standardů a mezinárodního zdanění. Mezi hlavní dovednosti potom patří zejména koncepční řešení problematiky hospodářských a finančních procesů na všech úrovních řízení organizace.

Přihlášky ke studiu je možno podat v elektronické podobě do 30. 4. 2013. Elektronická přijímací zkouška se koná z okruhu Makroekonomie.

Zdroj: tisková zpráva