Nový obor na Pedagogické fakultě v Hradci

12. 7. 2006 | Aktuality

Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové v září otevře nový bakalářský studijní obor Sociální práce ve veřejné správě (forma studia kombinovaná).

Vznikající obor se nově profiluje směrem k přípravě sociálních pracovníků ve veřejnoprávních institucích na úrovni ústřední nebo místní správy. Nově akreditovaný obor tak doplňuje dosavadní bakalářské obory Sociální práce a Sociální a charitativní práce.

Absolventi nového oboru budou mít možnost pokračovat ve studiu v magisterském oboru Sociální práce a sociální politika, který se orientuje na budování manažerských znalostí a dovedností v sociální práci.

Katedra sociální práce a sociální politiky organizuje pro zájemce o přijímací řízení přípravný kurz v rozsahu 24 hodin, který se uskuteční 18., 19. a 20. 8. 2006.

Pedagogická fakulta předpokládá, že se přijímací řízení uskuteční v září letošního roku a výuka bude zahájena již v akademickém roce 2006/2007. Pro aktuální informace sledujte stránky univerzity.