Zakladatelka rozhlasového vysílání českých zpráv v Austrálii a zakladatel bohemistických studií na Torontské univerzitě převezmou čestný akademický titul

30. 9. 2013 | Tiskové zprávy

Čestný titul Univerzity Palackého „doctor honoris causa“ získají dvě významné osobnosti na poli literatury a českého jazyka: Jana Reichová, propagátorka české kultury a rozhlasového vysílání v Austrálii, a profesor filologie, literární teorie a české literatury Lubomír Doležel. Oba hosté převezmou čestný doktorát ve středu 2. října 2013 v 10 hodin v Arcibiskupském paláci v Olomouci.

Jádrem aktivit Jany Reichové je publicistika, literatura a kultura. Objevila, vydala a popularizovala řadu exilových autorů a literárních děl. Po listopadových událostech v roce 1989 se zasloužila o navázání kontaktů s Univerzitou Palackého. „S tehdejším rektorem prof. Josefem Jařabem spoluorganizovala nákup a předání odborné literatury určené především pro knihovnu nově zřizované Právnické fakulty UP a pro Katedru anglistiky a amerikanistiky FF UP,“ uvedl prof. Jaroslav Miller, vedoucí katedry historie FF UP.

Manželé Reichovi v současné době spolupracují s Centrem pro československá exilová studia na UP a podílejí se na projektu „Český exil v Austrálii a jeho kultura, 1948–1989“. „Reichovi věnovali Centru pro československá exilová studia mnoho archivních materiálů, audionahrávek a DVD zachycujících dějiny exilového vysílání a historii české exilové kultury v Austrálii. Významnou měrou se zasazují o propagaci výzkumu českého exilu mezi dosud žijícími poúnorovými a posrpnovými přistěhovalci do Austrálie,“ dodal Miller.

Prof. Lubomír Doležel je významnou vědeckou osobností na poli filologie, literární teorie a české literatury. Zasloužil se o založení a realizaci bohemistických studií na Torontské univerzitě. V oboru literární teorie patří k nejuznávanějším a nejcitovanějším světovým autoritám. „Prof. Doležel dlouhodobě spolupracuje s olomouckou bohemistikou. Přednášel zde na odborných kolokviích, katedra mu ve spolupráci s Aluzí vydala v roce 2004 sborník k životnímu jubileu a pro letní semestr 2012 připravila program pro jeho výukové hostování v podobě řádného kurzu,“ upozornil prof. Tomáš Kubíček, vedoucí Katedry bohemistiky FF UP.

Prof. L. Doležel byl spolu s profesory Kořenským a Kubíčkem členem přípravného výboru mezinárodní konference věnované Romanu Jakobsonovi, která se uskutečnila na podzim 2012.

Jana Reichová (Reich)

 • narodila se 5. června 1938 v Praze
 • v r. 1968 odešla s rodinou do emigrace. Usadili se v australském Syd­ney
 • podporovala českou exilovou kulturu v Austrálii. Stala se jednou z hlavních postav Společnosti pro vědu a umění v Sydney a kulturního života českého exilu v Austrálii
 • v 70.–80. letech díky ní získala řada knihoven v Austrálii česká lit. díla, především z produkce exilového vydavatelství 68 Publishers
 • v 70. letech se zapojila do činnosti českého kulturního sdružení Bumerang. Po vzniku kanadského exilového vydavatelství 68 Publishers úzce spolupracovala se Škvoreckými. Organizovala nákup a distribuci knih exilového nakladatelství jak pro krajany, tak pro australské kulturní instituce
 • v r. 1976 založila vysílání v českém jazyce v rádiu SBS 2EA pro krajany. Stala se hlavním hlasem a postavou českého vysílání v exilu. V průběhu jejího působení se české vysílání stalo jedním z hlavních zdrojů politických zpráv a komentářů k událostem v normalizačním Československu a rovněž médiem rozšiřujícím a popularizujícím českou kulturu v Austrálii
 • v 90. letech Reichovi založili kulturní spolek Artspektrum (Czech-Australian Artspectrum Association), který se stal hlavním hybatelem v oblasti české kultury v Austrálii a Oceánii. Pro tuto organizaci vydávali umělecký a kulturní časopis Spektrum (1996–2002)
 • po Listopadu 1989 se zasloužila o navázání kontaktů s UP, spoluorganizovala předání literatury pro knihovnu PF UP a pro Katedru anglistiky a amerikanistiky FF UP
 • dnes spolupracuje s Centrem pro československá exilová studia na UP a podílí se na projektu „Český exil v Austrálii a jeho kultura, 1948–1989“.
 • návrh na udělení čestného doktorátu podporuje také Velvyslanectví ČR v Austrálii a velvyslanec ČR pan Hynek Kmoníček; Knihovna a archiv Libri Prohibiti v Praze (prostřednictvím pana Jiřího Gruntoráda) a katedry historie, anglistiky a amerikanistiky, žurnalistiky a bohemistiky FF UP

Lubomír Doležel

 • narodil se v obci Lesnice, maturoval v Litovli
 • v souvislosti s odhalením zábřežské skupiny ilegální protifašistické odbojové organizace „Národní sdružení československých vlastenců“ byl na jaře 1944 zatčen a do dubna 1945 vězněn.
 • po obnovení výuky na vysokých školách vystudoval bohemistiku a rusistiku na FF UK v Praze – byl žákem Bohuslava Havránka, Felixe Vodičky a Vladimíra Skaličky
 • v r. 1953 se stal odborným asistentem a vědeckým pracovníkem v Ústavu pro jazyk český ČSAV. Současně působil na katedrách českého jazyka a literatury FF UK a PedF UK, kde roku 1962 habilitoval
 • v letech 1965–1968 působil jako hostující profesor na Michiganské univerzitě v Ann Arbor (USA).
 • v listopadu 1968 odjel i s rodinou do Kanady, kde získal místo profesora českého jazyka a literatury v Oddělení slovanských jazyků a literatur Torontské univerzity
 • zasloužil se o založení a realizaci bohemistických studií na Torontské univerzitě
 • v r. 1982 byl jmenován profesorem srovnávací literatury v Centru pro srovnávací literaturu Torontské univerzity
 • jako hostující profesor přednášel na řadě univerzit v Evropě a USA. V oboru literární teorie patří k nejuznávanějším a nejcitovanějším světovým autoritám

Zprávu připravila Lenka Skácelíková, oddělení komunikace UP

Bližší informace:
prof. Jaroslav Miller
vedoucí katedry historie FF UP
e-mail: jaroslav.miller@upol.cz
tel.: 585 633 234

Bližší informace:
prof. Tomáš Kubíček
vedoucí katedry bohemistiky FF UP
e-mail: tomas.kubicek@upol.cz
tel.: 585 633 159