Novinky na Jihočeské univerzitě

7. 3. 2005 | Aktuality

Katedra cestovního ruchu na Zemědělské fakultě Jihočeské univerzity bude přemístěna z Tábora do Českých Budějovic.

Univerzita se tak snaží soustředit všechny ekonomické obory do univerzitního kampusu v Českých Budějovicích ve Čtyřech Dvorech, aby tam mohla být postupně vytvořena Ekonomická fakulta. Do vzniku nové fakulty bude budova v Táboře využívána, pak ale dojde k sloučení českobudějovické katedry obchodu a táborské katedry cestovního ruchu do jednoho pracoviště, které bude zajišťovat výuku v oboru obchodní podnikání a specializaci cestovní ruch.

Další novinkou je smlouva mezi Jihočeskou univerzitou a Statutárním městem České Budějovice, která má zajišťovat jejich vzájemnou spolupráci například ve vztazích s partnerskými zahraničními městy, v prodeji městských objektů či využívání multimediální auly univerzity pro městké účely. Na hlavní příjezdové komunikace by mělo být nainstalováno nové označení: České Budějovice – univerzitní město.

zdroj: www.jcu.cz