Novinka na MU: Ukrajinská studia

Filozofická fakulta Masarykovy univerzity vypsala přijímací řízení do inovovaného studijního oboru Ukrajinská studia. Zájemci se můžou hlásit do 11. srpna.

Vytvořením oboru univerzita reaguje mimo jiné na aktuální společenské události. „O nutnosti nové koncepce bakalářské ukrajinistiky jsme začali uvažovat už před eskalací aktuálních událostí na Ukrajině. Po vzrůstu zájmu o dění v této zemi jsme se přesvědčili, že státní i mediální poptávka směřuje ke specialistům, kteří jsou obeznámeni nejen s ukrajinským jazykem a literaturou, nýbrž i k expertům detailně informovaných o etnicitě, kulturních dějinách a politické situaci země,“ říká Petr Kalina, odborný asistent působící na ústavu slavistiky, pod kterým se obor bude vyučovat.

Původně čistě filologicky orientovaný obor se změnil také díky podnětům jeho absolventů. Ti sice bez problémů nacházeli pracovní uplatnění, nebylo to ale přímo v odvětví, které vystudovali. „Zaměstnavatelé z řad komerčních subjektů totiž poptávají spíše jazykově kompetentní ukrajinisty s prohloubenou znalostí současné politické, kulturní a ekonomické situace na Ukrajině, než filology v klasickém slova smyslu,“ dodává Kalina.

Současný odhad počítá s tím, že by obor mohlo studovat 25 lidí, a to v českém jazyce. Přijímací zkouška se bude skládat z testu z ukrajinských reálií, českého jazyka a základních lingvistických termínů. Podrobnější informace najdou zájemci na univerzitním we­bu.


kavanluc@gmail.com

Další články k tématu

Nové právnické obory

Nové právnické obory

Na nedostatek lidí se specializovaným vzděláním v některých odvětvích zareagovala Právnická fakulta Masarykovy univerzity vytvořením dvou nových programů postgraduálního vzdělávání. Titul LL.M. na ní bude nově možné získat ve studijních programech zaměřených na právo informačních a komunikačních technologiích a na právní aspekty nakládání s nemovitostmi. Oba programy kombinují poznatky, které se standardně studují v rámci několika …

číst více