Nové vládní studentské půjčky

Vysokoškolští studenti si budou nově moci od státu půjčit až 54 tisíc korun ročně. Kromě toho bude zaveden také systém studentských grantů či spoření, které by měly alespoň částečně pomoci zejména těm studentům, kterým nepostačují finance z vlastních zdrojů či rodinných půjček. Na svém zasedání to na konci května schválila vláda. Systém by měl začít platit zřejmě od roku 2012, do té doby se bude ještě konkretizovat.

Ve schváleném návrhu, který vládě předložila ministryně školství Miroslava Kopicová, se mimo jiné uvádí, že se splácením státní půjčky budou studenti moci začít až po dokončení školy, a to za relativně výhodných úrokových podmínek. Minimální měsíční splátka by měla činit asi 500 korun. Plán dále počítá se studentským grantem, který by měl spočívat v měsíčním příspěvku asi 967 korun určeným pro nově nastoupivší vysokoškoláky. Tato částka odpovídá daňové úlevě, kterou dosud dostávají rodiče za nezaopatřené dítě, jímž je každý student do 26 let věku. Nově by měl tento příspěvek putovat právě přímo studentům. Obdržený grant budou muset vrátit pouze ti, kteří studium nedokončí. Poslední významnou součástí schváleného plánu je také spoření určené na budoucí vzdělávání dítěte, které mu rodiče mohou začít platit už od jeho narození, podobně jako je tomu například u spoření stavebního.

Všechny tyto formy studentské podpory mají za cíl ulevit rodinnému rozpočtu a závislosti studentů na rodičích či příbuzných. Nový systém by měl zároveň studenty naučit samostatnosti a zodpovědnosti. V současné době funguje v podobné verzi například ve skandinávských zemích, kde se také autoři návrhu v čele se sociologem Petrem Matějů inspirovali.

Nově zavedené studentské půjčky by tak mimoděk měly představovat jakýsi předstupeň přechodu na systém povinného školného. Pokud se totiž do vlády dostanou ODS, TOP 09 a Věci veřejné, tedy strany, které ve svých předvolebních programech avizovaly plán na zavedení školného, bude toto školné na veřejných vysokých školách zavedeno pravděpodobně od roku 2013. Princip určující jeho výši, termíny splácení (zda se tak bude dít ročně, nebo až po absolvování školy) ani přesný způsob jeho výběru však zatím nejsou přesně vytyčeny. Hovoří se rovněž o možnosti zvýšení věkové hranice spojené s řadou finančních úlev, kterou je doposud 26 let, či grantech pro sociálně či zdravotně znevýhodněné studenty.

Další články k tématu

Zkrátíme standardní dobu studia, rozhodla vláda

Zkrátíme standardní dobu studia, rozhodla vláda

Vláda na všeuniverzitním sjezdu v Plzni v neděli hlasovala o návrhu zákona na zkrácení standartní doby studia. Návrh byl prostou většinou přijat, a tak bude nově studium na bakalářském stupni třísemestrální, magistři pak budou mít hotovo už po pouhém semestru. Podnětem k návrhu byl průzkum ministerstva školství, na základě něhož bylo zjištěno, že i takzvaní „rychlostudenti“ vykonávají …

číst více
Co slibují politické strany pro oblast vzdělávání

Co slibují politické strany pro oblast vzdělávání

Než jste vhodili svůj hlas do volební urny, určitě jste aspoň zběžně sledovali, co která politická strana slibuje. Někdy asi nebylo úplně lehké se toho dopátrat a někdy – řekněme si to upřímně – ani nebylo zřejmé, co daná strana vůbec chce. Všichni politici jako jeden muž tvrdí, že si uvědomují význam vzdělávání pro budoucí …

číst více