Není medicína jako medicína. Zkuste studovat tu čínskou!

18. 6. 2013 | O studijních oborech

Čínská medicína nás nepřestává udivovat – dokonce natolik, že už i u nás, uprostřed Evropy, začínají vznikat školy čínské medicíny. „MUDr.“ z vás sice po jejich vystudování nebude, zato se stanete znalci prastarých, léty prověřených léčebných technik. Necháte se ke studiu zlákat i vy?

Není asi divu, že čínská medicína u nás zatím zůstává doménou soukromých institucí. Patří mezi ně Akademie tradiční čínské medicíny s.r.o., 1. škola přírodní medicíny, škola Tradiční čínské medicíny MUDr. Doris Danielové, TCM Longmen Hradec Králové, Evropská škola tuiny, TCM Institut, ale nabízí ji třeba i Vysoká škola zdravotnická o.p.s. aj.

Nejen teorie

Nabídka konkrétních zaměření, které nabízejí, se s každou školou značně liší, a i díky tomu je celková nabídka studia tohoto oboru docela široká. Mezi základní okruhy studia však téměř u všech patří akupunktura, přírodní léčba, masáže, dietetika a cvičení. Některé se pak zevrubněji věnují například metodám diagnózy nemocí či technikám akupunktury, jiné kladou větší důraz na pochopení principů čínské medicíny i jejích dílčích směrů a učení. Různý je i poměr v zastoupení praktických a teoretických předmětů. Vzhledem ke komplexnosti a náročnosti oboru lze ale téměř vždy s jistotou očekávat, že teorie tvoří nosnou část studia a je třeba se hodně věnovat samostudiu.

Zdravotnické vzdělání není podmínkou

U různých škol čínské medicíny jsou vyžadovány různé vstupní požadavky. Pokud je studium koncipováno spíše jako „zájmové“, postačí věk nad 18 let a střední škola. Na Vysoké škole zdravotnické o.p.s. se ale vyžaduje vysokoškolské nebo vyšší odborné vzdělání medicínských oborů nebo současné studium nelékařských zdravotnických fakult a lékařských fakult v rámci studia, případně jiné vzdělání umožňující terapii. Nejde však o lékařský obor, a proto neopravňuje k výkonu lékařských povolání.

Přípravný ročník pro nerozhodnuté

Na většině škol je studium rozloženo do dvou- až pětiletého studia, přičemž někde lze absolvovat ještě přípravný ročník nebo naopak nástavbové či postgraduální studium k rozšíření znalostí a kompetencí. Studium je zakončeno příslušným certifikátem opravňujícím k činnosti konkrétního odborníka (dle typu vystudovaného oboru).
Studium probíhá formou distanční výuky v kombinaci s přednáškovými (případně praktickými) semináři. Ty zpravidla vydají na 20 – 30 dní prezenčního studia za jeden rok. Školné se pohybuje od 13.000 až do 35.000 korun za rok v závislosti na konkrétní škole, jejím obsahu a výstupu z ní.

Terapeut s titulem

Na Vysoké škole zdravotnické o.p.s., Praha, působící ve spolupráci s Guangxi Traditional Chinese Medical University, lze však získat i titul (byť se nejedná o titul uznaný MŠMT). Na této škole lze studovat nejprve TCM – College, po jejímž absolvování student získá titul „Examinated TCM consultant (TCM University Guangxi)“. Teprve pak se může přihlásit k navazujícímu studiu zakončenému titulem „Master of Medicine“ (studium k jeho zisku tak zabere 8 let). Po dalších čtyřech letech studia lze dosáhnout na titul Doctor of Medicine.

Foto: sxc.hu

Další články k tématu

Novinky ve školství: povinná „docházka“ na on-line výuce a peníze na počítače

Novinky ve školství: povinná „docházka“ na on-line výuce a peníze na počítače

Zatímco na jaře, kdy se veškerá výuka přesunula on-line, nebyla účast na ní povinná, od nového školního roku se případné distanční výuky budou muset zúčastnit všichni. Novelu školského zákona již schválila vláda. „Novela školského zákona znamená, že povinně musí škola poskytovat distanční vzdělání a žák se ho musí účastnit ve chvílích, kdy přijde mimořádné opatření …

číst více