Někteří učitelé jsou proti zrušení povinného druhého cizího jazyka

23. 4. 2022 | Aktuality

cizí jazykyZástupci sdružení učitelů cizích jazyků se postavili proti návrhu, aby na základních školách nebyl povinný druhý cizí jazyk. Změnu navrhuje ministerstvo školství ve spolupráci s Národním pedagogickým institutem v rámci revize rámcových vzdělávacích programů ve školách.

Předsedkyně sdružení vysokoškolských učitelů francouzštiny Gallica Olga Nádvorníková uvedla, že pokud by byl druhý cizí jazyk dobrovolný, mohlo by se stát, že učitelé jazyků nebudou mít koho vyučovat. Momentálně je výuka druhého cizího jazyka povinná od 7. až do 9. třídy. Po revizi by se druhý jazyk zařadil mezi povinně volitelné předměty a snížil by se požadavek na minimální počet žáků ve třídě.

Proti tomuto návrhu se ale staví zástupci učitelů cizích jazyků. Podle nich resort školství při přípravě plánu jejich argumenty ignoroval. Obrátili se proto na premiéra Petra Fialu a ministra školství Petra Gazdíka, kterým poslali dopis. Na podporu povinného druhého cizího jazyka vytvořili také on-line petici.

Zastánci povinného cizího jazyka argumentují tím, že výuka je pro studenty přínosná a nepředstavuje přílišnou zátěž. Podle nich druhý cizí jazyk přispívá k navýšení sebevědomí studenta, jeho ochoty se celoživotně vzdělávat a posiluje i jeho uplatnitelnost na trhu práce. Učitelé druhý jazyk chápou i jako účinný nástroj v boji proti xenofobii.

Pokud by se druhý jazyk stal volitelným, mohlo by to mít za následek odchod učitelů ze škol, protože by neměli naplněné úvazky. Jazykáři v této souvislosti poukázali na situaci na sousedním Slovensku, kde povinnost druhého cizího jazyka zrušili v září 2015. Ve školním roce 2017/2018 pak nebyl vyučován na celkem 16 procentech škol.

Podle zástupců pedagogů by změna mimo jiné prohloubila nerovnosti ve vzdělávání. „Žáci, kteří budou mít podporu v rodině, se další cizí jazyk učit budou, protože jej pro ně rodiče vyberou. Ti zbylí o tuto možnost přijdou,“ vysvětlují.

K revizi rámcových vzdělávacích programů se může na těchto webových stránkách vyjádřit také veřejnost, a to až do 21. dubna.

Zdroj: Novinky.cz

Další články k tématu

Jednotné přijímačky prohlubují nerovnosti ve vzdělání, míní EDUin

Jednotné přijímačky prohlubují nerovnosti ve vzdělání, míní EDUin

Jednotné přijímací zkoušky na střední školy by neměly být povinné. Uvedla to nezisková organizace EDUin. O podobě zkoušek by podle ní místo toho měli rozhodovat ředitelé, kteří by měli mít možnost vytvořit kritéria zkoušek s ohledem na charakter studia a podmínky školy. Dobrovolné konání jednotných přijímacích testů navrhl programový ředitel EDUin Miroslav Hřebecký v rámci představení Auditu …