Některé nové obory na vysokých školách

29. 7. 2003 | Aktuality

České vysoké školství prý poskytuje mladým lidem velmi pestrou škálu oborů. Alespoň tuto formulku v různých obměnách a při různých příležitostech rádi používají lidé, kteří naše školství řídí a spravují. Chtěla jsem se proto sama přesvědčit, kolik nových oborů bylo u nás v posledním období akreditováno. Úkol zdánlivě snadný, ve skutečnosti ale víc než obtížný…

 Nejkratší cesta by pochopitelně měla vést přes stránky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Seznam akreditovaných oborů, na který mě odkázala ochotná paní z oddělení vnějších vztahů MŠMT, má ovšem jednu malou chybu: neobsahuje asi třetinu slibovaných údajů. Schází bohužel i kolonka Typ žádosti, podle které se nové akreditace poznají.
A tak mi nezbylo, než místo komplexního výčtu udělat alespoň přehled několika zajímavých nových oborů, které jsem pracně vypátrala:
Na Pedagogické fakultě v Ostravě byl otevřen nový studijní obor Informační technologie ve vzdělávání. Jedná se o tříleté bakalářské studium uskutečňované kombinovanou formou.
V Ostravě na VŠB – TU vznikla také nová Fakulta bezpečnostního inženýrství, nabízející magisterské i navazující magisterské obory např. se vztahem k požární ochraně.
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně nabízí od letošního roku uchazečům obor Vinohradnictví a vinařství. Studium bude bakalářské prezenční v délce čtyř let.
Novinky přinesla i Teologická fakulta Jihočeské univerzity v podobě dalšího tříletého doktorského oboru Křesťanská antropologie a etika a bakalářských oborů Sociální a charitativní práce a Humanistika.
Tříletý bakalářský obor Ošetřovatelství otevřela 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze.
Bakalářem v oboru Mezinárodní rozvojová studia se můžete stát po třech letech strávených na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Obor spadá do studijního programu Geografie.
Pedagogická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem může od letoška vychovávat nové bakaláře v oboru Tělesná výchova a sport.