Nejčastější příčiny neúspěchů při studiu na VŠ

26. 10. 2004 | Aktuality

Nezájem o vybraný obor, neschopnost zvládnout učivo, odlišný způsob vyučování než na střední škole, příliš vysoké požadavky zkoušejících…

Nezájem o vybraný obor, neschopnost zvládnout učivo, odlišný způsob vyučování než na střední škole, příliš vysoké požadavky zkoušejících, nedostatečná příprava ze střední školy, špatná volba fakulty, malá podpora ze strany učitelů či nekvalitní cvičení a přednášky, to jsou hlavní důvody vyhazovu z vysoké školy. Vyplývá to z výsledků dotazníkových šetření na 11 fakultách v ČR, které prezentovali Helena Šebková z Centra pro studium vysokého školství a Josef Beneš z ministerstva školství v rámci přednášky o podmínkách studia na VŠ.

Tyto závěry a také cíle vysokoškolského vzdělávání, jako např. zaměstnatelnost absolventů či vzájemnou prostupnost jednotlivých stupňů a programů, prezentovali dva výše jmenovaní na jedenáctém ročníku veletrhu pomaturitního celoživotního vzdělávání Gaudeamus 2004, který proběhl na brněnském výstavišti ve dnech 19. – 22. října 2004. Návštěvníci, jichž letos přišlo více než 29 tisíc, mohli získávat informace o studiu na 99 stáncích.

Organizaci a veletrhu zajišťovala softwarová společnost MP-Soft® Brno, Vysoké učení technické v Brně a Veletrhy Brno, a.s. Záštitu nad jedenáctým ročníkem veletrhu převzalo MŠMT ČR a prof. RNDr. Ing. Jan Vrbka, DrSc., rektor VUT v Brně.