Nejčastější chyby při psaní maturitní slohovky

14. 3. 2019 | Rady maturantům

cropped-view-business-leader-making-notes_1262-4953

Písemná zkouška neboli maturitní slohovka je první částí tzv. komplexní zkoušky z českého jazyka a literatury. Žáci se na ni obvykle moc nepřipravují. A to je velká chyba.

Průběh zkoušky

V úvodu obdržíte testovací sešit s nabídkou šesti zadání. V sešitě naleznete také jeden prázdný list, na který si můžete dělat poznámky. Povolenou pomůckou jsou pouze psací potřeby a Pravidla českého pravopisu. Jakmile zkouška začne, máte 110 minut na to, abyste si vybrali zadání a vytvořili tematicky vhodné slohové dílo v minimální délce 250 slov. Horní hranice není stanovena, takže se bez obav můžete rozepsat.

Slohový útvar

Zásadní chybou je nedodržení slohového útvaru. Zapamatujte si proto alespoň základní prvky, které musí jednotlivé útvary obsahovat nebo splňovat. Během psaní se opakovaně ujišťujte, že jste postupně nevklouzli do jiného typu jazykového projevu. Velice často se to stává například u úvahy nebo charakteristiky, které se snadno zamění s líčením nebo vyprávěním.

Náležitosti jednotlivých slohových útvarů si nejlépe zapamatujete, když si před zkouškou načtete od každého alespoň pár příkladů. Mezi těmi nejčastějšími slohovými útvary, které se objevují u písemné zkoušky z češtiny, jsou vypravování, odborný popis, líčení, charakteristika, článek, zpráva, rozhovor, recenze, úřední dopis, úvaha či referát.

O čem psát

Vybírejte si takové téma, které je vám nejbližší a kterému nejvíce rozumíte. Pokud vás při čtení zadání začaly u konkrétního tématu spontánně napadat příklady, spojitosti nebo různé informace, pak neváhejte a vyberte si ho.

Nedržení se tématu bývá další častou chybou u maturitních slohovek. I když chcete do textu zakomponovat něco zajímavého, myslete na to, že méně je někdy více. Nestačí, že se tématu budete věnovat v úvodu a závěru, musíte se ho držet napříč celým textem. Dodržujte proto při psaní raději jednu souvislou linii. K tomu vám opět pomůže průběžně si slohovku po sobě přečíst.

Tipy a triky

  • Na prázdný list si přepište vybrané téma a slohový útvar. Obojí zvýrazněte a mějte neustále na očích.
  • Vytvořte si osnovu a podle ní pak text rozdělte na odstavce. Vyhnete se nelogickému přeskakování z myšlenky na myšlenku.
  • Pozor na gramatické chyby. Používejte Pravidla českého pravopisu.
  • Snažte se vyhýbat holým a jednoduchým větám, která působí jako výčet v seznamu.

Příklad: „Pepa je hodný a přátelský člověk. Pepa je také milý….“ Mnohem lépe vypadá: „Pepu má každý rád, protože je hodný člověk a s každým se rychle spřátelí. Také se k lidem chová mile…“

  • Tam, kde je to v rámci slohového útvaru vhodné, zakomponujte do textu přímou řeč.
  • Hlídejte si čas!
  • Nejlepším studijním materiálem jsou zadání z minulých let. Najdete je zde: 2016, 2017, 2018.

Písemné práce budou letošní maturanti psát ve středu 10. dubna ve 12:30 usednou. Budeme vám držet palce!

Zdroje: novamaturita.cz, statnimaturaita-cestina.cz, mojecestina.cz.