Nedostatek žen v technologickém průmyslu: Chybí jim podpora i motivace

7. 7. 2021 | Stojí za přečtení

žena manažerkaIniciativy za navýšení počtu žen zastávajících vedoucí pozice v oblasti technologií fungují již pěknou řádkou let a existují po celém světě. Navzdory jejich úsilí je ale pokrok v této oblasti velmi pomalý. Například ve Velké Británii za posledních dvanáct let vzrostl počet žen zaměstnaných v technologickém průmyslu jen o necelé jedno a půl procenta. Pouhých deset procent žen pak v tomto odvětví pracuje na vedoucích pozicích.

Některé společnosti a firmy jsou odhodlané tento status quo změnit. Jednou z nich je Depop, módní digitální trh a aplikace, kde 57 procent vedoucích pracovních pozic drží ženy. „V Depop chceme, aby nabídky práce byly navržené a inzerované takovým způsobem, který odstraňuje veškeré překážky při podávání přihlášky. V inzerátech se například vyhýbáme slovům a frázím, které by cílily na muže, a volíme genderově neutrální výrazy,“ vysvětlil technický ředitel společnosti Remo Gettini.

Gettini dříve spolupracoval s Makers Academy, která pořádá 12týdenní bootcampy, během kterých se studenti naučí kódovat. Úkolem Gettiniho bylo mezi studentkami hledat slibné talenty v oblasti technologie. Makers Academy od svého vzniku v roce 2013 pomohla více než 2200 lidem stát se softwarovými inženýry. Více než třetina jejích absolventů jsou ženy. Mnoho z nich se po bootcampu vydalo pracovat pro společnosti jako jsou Deloitte, Google nebo BBC.

Před dvěma lety vytvořila Makers Academy první britský přehled Women in Software Power (Ženy na vedoucích pozicích v odvětví softwaru), aby představila inspirativní jména v této oblasti a vyvolala diskuzi na téma diverzity v technologickém průmyslu.

„Samozřejmě je důležité hovořit o skutečnosti, že ženy nejsou dostatečně zastoupeny,“ upozornila Haylee Pottsová, vedoucí organizátorka akcí v Makers Academy. „Na druhou stranu, podobná diskuze může mít i negativní efekt. Ženy totiž mohou nabýt dojmu, že vzhledem k malému zastoupení je pro ně technologický průmysl nepřátelské prostředí,“ doplnila Pottsová.

Aby se technologický průmysl ve Velké Británii stal skutečně diverzifikovaným, bylo by potřeba na technologické pozice najmout odhadem téměř jeden milion žen. Změna by britské ekonomice přinesla navíc 2,6 miliard liber ročně. Výzkumy rovněž ukázaly, že genderová diverzita na vedoucích pozicích by vedla k lepším rozhodovacím procesům, eliminovala by zbytečné riskování a zlepšila reputaci firem i jejich výdělky.

K tomu, aby k této proměně došlo, budou ale podle Sarah Luxfordové ze společnosti GatenbySanderson nutné širší, systematické změny. Společnost musí nejprve překonat předsudek, že ženino místo je doma u plotny. „Dle mého názoru jde o socioekonomický problém. Existuje rovněž mýtus, že abyste mohli pracovat v technologiích, musíte být ajťák. Ve skutečnosti ale tento průmysl zoufale potřebuje lidi s rozmanitými znalostmi, třeba z oblasti managementu nebo financí.“

Před několika lety pracovala Luxfordová jako náborářka. Frustrovalo jí to, jak málo žen se dostává do užších výběrů na vedoucí pozice. Aby porozuměla překážkám, které ženám brání proniknout do technologického průmyslu, navštívila kolébku technologie Silicon Valley a promluvila si tam s padesátkou vlivných žen.

„Zásadní je, mít ty správné digitální dovednosti, ujistit se, že ve firmě existuje mentorský program, navýšit počet ženských investorů, či zvýšit počet žen ve firemních radách,“ odhalila na své cestě Luxfordová. Po této zkušenosti založila ve Velké Británii organizaci Women in Tech (Ženy v technologii), která od svého vzniku v roce 2016 získala už na 5500 členů. Cílem organizace je inspirovat společnost ke změně a vybudovat infrastrukturu, která by umožnila zorientovat se v technologickém průmyslu a získat potřebné kontakty. Právě správně vybudovaná infrastruktura může ženy motivovat ke vstupu do světa technologií.

Podle generální ředitelky Makers Academy Claudie Harrisové je však nutná také změna přímo uvnitř technologických firem. „Pokud jen malý počet žen dosáhne na absolutní vrchol, se systémem je něco špatně a je nutné ho změnit. Povyšte nejlepší pracovníky do vedoucích pozic rychle, abyste ukázali, že existuje způsob, jak vysoké pozice dosáhnout. Ujistěte se, že ženy mají tu samou podporu jako muži a přístup ke stejným pozicím.“

Luxfordová souhlasí s tím, že změna musí přijít od vedoucích pracovníků, aby měla co největší dopad. „Musí být systematická a koordinovaná. Nesmí to být je práce iniciativ a sdružení. Není to pouze problém žen či personálního oddělení.“

Luxfordová by také uvítala, kdyby z názvů pracovních nabídek zmizelo slovo „digitální“, aby přilákaly větší množství lidí. Ocenila by, kdyby se úspěch začal měřit podle dosažených výsledků, a nikoliv podle množství času stráveného v kanceláři. „Ujistěte se, že vaši vedoucí povzbuzují ženy v týmu, aby se ucházely o vyšší pozice a posilují jejich sebevědomí,“ radí Luxfordová.

Zdroj: The Guardian

Další články k tématu

Studenti Univerzity Karlovy chtějí zrušit kolonku pohlaví

Studenti Univerzity Karlovy chtějí zrušit kolonku pohlaví

Asi 500 studentů Univerzity Karlovy zatím podepsalo petici, která volá po zrušení kolonky pohlaví. Mimo to studenti žádají, aby si mohli volit gramatický rod, jímž je budou vyučující oslovovat, a zároveň, aby si mohli kromě legálního jména do elektronického indexu zapsat i jiné jméno. Podle autorů petice je kolonka pohlaví v profilech studentů, které se zobrazují …

číst více
Vysoké školy pomohou s obnovou ekonomiky po pandemii. Začnou rekvalifikovat zaměstnance

Vysoké školy pomohou s obnovou ekonomiky po pandemii. Začnou rekvalifikovat zaměstnance

Vláda představila Národní plán obnovy, který by měl pomoci nastartovat českou ekonomiku po pandemii koronaviru. V rámci plánu se bude investovat také do oblasti vzdělávání, která by podle předběžných informací mohla získat asi 17 miliard korun na rozvoj. Peníze budou využity na digitalizaci i přizpůsobení vysokoškolských oborů. V praxi by totiž vysoké školy měly v následujících několika letech …

číst více