Návštěvy divadla ne, četba ano. Co ovlivňuje naše známky?

22. 3. 2022 | Stojí za přečtení

četbaBritští vědci vyvracejí zažitý mýtus. Podle jejich studie neexistuje žádná souvislost mezi kulturními aktivitami jako jsou návštěvy galerií či muzeí a výsledky ve škole. Naopak četba a aktivity s ní spojené mohou výrazně přispět k lepším známkám.

Vědci zkoumali dopad takzvaného „kulturního kapitálu“ (množství peněz, které mohou domácnosti investovat do kulturního vyžití) na kvalitu života dětí. „Je lákavé věřit, že vyšší kulturní kapitál pozitivně ovlivní výsledky školních zkoušek. Při hlubší úvaze je však těžké věrohodně popsat mechanismy, díky kterým by se prokázalo, že mimoškolní aktivity ovlivňují výsledky ve školních předmětech,“ popisuje studie.

„Tato studie přichází s empirickými zjištěními, které nepodporují názor, že větší kulturní kapitál dokáže umenšit sociální nerovnosti ve výsledcích zkoušek. To ale neznamená, že činnosti spojované se zvýšením kulturního kapitálu by neměly být součástí výuky – například výlety totiž mohou přispět k větší radosti ze studia,“ píše se dále ve studii.

Výzkumníci pro studii použili statistické modely vycházející z dotazníku, který mapoval aktivity několika domácností napříč Velkou Británií. Kromě návštěv divadla nebo galerií odborníky zajímalo mimo jiné i to, jak často děti i rodiče čtou. Získané údaje pak vědci porovnali se záznamy mezinárodní databáze studentů.

Zatímco výlety za kulturou neměly na známky dětí dopad četba ano. Výsledky studie odhalily, že činnosti jako je čtení pro zábavu, návštěvy knihovny nebo debaty o knihách, přispívají k tomu, že si studenti u zkoušek vedou výrazně lépe.

Ačkoliv podle vědců nemají kulturní aktivity dopad na školní výsledky, podle dalších studií i tak příznivě ovlivňují naše životy. Vědci z UCL dokonce dospěli k závěru, že kultura může náš život prodlužovat. Jejich studie z roku 2019 odhalila souvislost mezi uměním a snížením rizika předčasného úmrtí. Výsledky této studie podporují i další výzkumy, podle kterých pravidelné výlety za kulturou pomáhají v prevenci a v boji s depresí, demencí nebo chronickou bolestí.

Zdroj: The Guardian

Další články k tématu

Studie: Předsudky odrazují dívky od technických oborů

Studie: Předsudky odrazují dívky od technických oborů

Ženy si častěji volí humanitní obory i proto, že na střední škole čelí předsudkům v předmětech jako je matematika nebo fyzika. Potvrdila to řecká studie, podle které velká část středoškolských učitelů v těchto předmětech nadržuje chlapcům. Dívky potom mají menší ambice při výběru vysoké školy, a následně i hůře placená zaměstnaní. Sociolog Victor Lavy se se svou …

Jak voněli naší předci? Výzkumníci hledají odpovědi

Jak voněli naší předci? Výzkumníci hledají odpovědi

Historii známe z dobových děl. Učíme se jí z knih, obrazů, nebo staveb – tedy většinou pomocí zraku a sluchu. Čich byl v chápaní historie až dosud opomíjeným smyslem. Změnit se to nyní snaž historikové a chemici z Velké Británie a Evropské unie, kteří v rámci projektu Odeuropa vytvářejí dávno zmizelé pachy. Vycházejí přitom z vizuálních a psaných …