Na víceletá gymnázia míří nejčastěji děti z Prahy. U přijímaček mají nejlepší výsledky

7. 7. 2021 | Aktuality

studium na gymnáziumPraha si drží celorepublikový prim mezi počty studentů na víceletých gymnáziích a ani covidový rok nebyl výjimkou. Na šestiletá gymnázia si podalo přihlášku přes 15 procent dětí, na osmiletá dokonce 30 procent.

U osmiletých gymnázií v Praze byl sice letos nepatrný pokles zájmu, počet přihlášek ale stále dvojnásobně převyšuje republikový průměr. Na šestiletá gymnázia pak ve srovnání s Prahou mířilo ve zbytku České republiky v průměru pouze pět procent dětí.

Celkově byl v Česku zájem o studium na víceletém gymnázium letos nižší než v předchozích letech. Podle společnosti Cermat, která údaje shromáždila, za poklesem stojí mimo jiného dlouhodobě trvající distanční výuka.

Zájem o osmiletá gymnázia poklesl ve všech krajích. V Praze ale pokles činil jen 3,6 procenta, naopak v Libereckém kraji se toto číslo vyšplhalo až na 21 procent. I nadále na osmiletá gymnázia existuje převis poptávky, průměrně se o 100 volných míst letos ucházelo 187 studentů. Na pražských a středočeských gymnáziích to bylo dokonce 231 studentů na 100 míst.

Kromě Prahy, kde činil nárůst poptávky čtyři procenta, letos klesl počet zájemců o šestiletá gymnázia celkově o dvě procenta. I na tyto místa je převis poptávky. V Praze se na 100 volných míst hlásí v průměru 393 uchazečů, ve zbytku Česka pak na 100 míst připadá 222 uchazečů.

Cermat ve shrnutí výsledků upozornil mimo jiné na to, že šanci na vzdělání v Česku ovlivňuje sociální a ekonomické postavení rodičů. Z dat organizace vyplynulo, že pražští uchazeči dosahují u jednotných přijímacích zkoušek oproti jiným regionům lepších výsledků.

Například loni byl u jednotných přijímacích zkoušek z češtiny celorepublikový průměr dosažených procent 57,3. V Praze to bylo 62,7 procent. Lepší byli pražští studenti i v matematice, kdy dosáhli o 6,4 procentních bodů víc než byl republikový průměr. V důsledku toho se na gymnázia mimo Prahu dostanou i uchazeči, kteří na pražských školách zůstanou pod hranicí přijetí.

Zdroj: Novinky.cz