Na Masarykově univerzitě chce studovat stále více lidí

10. 10. 2003 | Aktuality

Počet přihlášek podaných na Masarykovu univerzitu v Brně stoupl v porovnání s loňským rokem o přibližně 6000, celkem se jich tedy sešlo 43 559.

Počet přihlášek podaných na Masarykovu univerzitu v Brně stoupl v porovnání s loňským rokem o přibližně 6000, celkem se jich tedy sešlo 43 559.

Rektor Jiří Zlatuška je s touto situací spokojen – nárůst je podle něj stabilní. Největšímu zájmu se už tradičně těší Filozofická fakulta MU s počtem 7 894 uchazečů. Příznivá je pro univerzitu rovněž bilance absolventů: na trhu práce se uplatňují dobře, podle průzkumů 74 procent z nich pracuje nebo podniká. Nezaměstnaní mezi absolventy tvoří jen 1,6 procenta (průměr českých VŠ je přitom asi 6 procent). Většina těch, kteří nepracují, je např. ve výkonu vojenské služby, na mateřské dovolené, v zahraničí apod.
Tzv. „odliv mozků“ podle rektorových slov není v případě absolventů MU Brno nijak palčivým problémem. Většina studentů, kteří zvažují pobyt v zahraničí, údajně plánuje opětovný návrat do České republiky v průběhu dvou let.

 

zdroj: www.pravo.cz