MU začala spolupracovat s Wikipedií

30. 11. 2015 | Aktuality

Brněnská Masarykova univerzita (MU) je vůbec první českou vysokou školou, která podepsala memorandum o spolupráci se spolkem Wikimedia Česká republika – českou pobočkou nadace Wikimedia. Ta provozuje a pomáhá rozvíjet nejrozšířenější internetovou encyklopedii Wikipedie.

V memorandu se obě strany zavázaly společně na Wikipedii doplňovat a upravovat informace spojené s brněnskou univerzitou. „S tím, jak roste počet článků na české Wikipedii, se do popředí začíná dostávat otázka kvality. Tu můžeme zvyšovat ve spolupráci s českými kulturními a vzdělávacími institucemi. Z tohoto hlediska je Masarykova univerzita jedním z našich nejdůležitějších partnerů,“ řekl předseda spolku Wikimedia Česká republika Vojtěch Dostál.

MU však úzce spolupracuje s brněnským týmem expertů na Wikipedii již několik měsíců. Zároveň začala první školení pro studenty a zaměstnance na editaci hesel na Wikipedii. V plánu je i zřízení speciálního kurzu zaměřeného na výchovu budoucích wikipedistů – tedy aktivních přispěvatelů do internetové encyklopedie.

V rámci projektu Studenti však již píší na Wikipedii také sami vysokoškoláci, kteří pracují na vytváření hesel ze svého oboru. Týká se to například kurzů Současné skandinávské drama, Překlad v prostředí internetu či dvoudílného předmětu Křesťanství.

Zdroj: tisková zpráva MU