Moravská vysoká škola Olomouc získala certifikát ISO 9001

4. 10. 2011 | Aktuality

Moravská vysoká škola Olomouc získala jako jedna z prvních českých soukromých vysokých škol certifikát podle ČSN EN ISO 9001:2009. Certifikát, vydaný nezávislým akreditovaným certifikačním orgánem, mezinárodní společností Bureau Veritas potvrzuje, že systém managementu kvality této vysoké školy je náležitě vytvořen, dokumentován a zaveden v souladu s požadavky standardu ISO 9001.

Získáním certifikátu systému managementu kvality se MVŠO zařadila mezi vysoké školy, které objektivně prokazují svůj záměr – zvyšování úrovně kvality poskytovaných služeb – včetně vzdělání absolventů.

Moravská vysoká škola Olomouc je soukromá neuniverzitní vysoká škola, která byla založena roku 2005. Hlavním impulsem pro její založení byla velká poptávka po specializovaných odbornících s ekonomickým a manažerským vzděláním a současně v Olomouckém kraji chyběla vysoká škola ekonomického směru. V akademickém roce 2010/2011 navštěvovalo MVŠO více než 800 studentů.