Modelové otázky při pohovoru

10. 6. 2009 | Přijímací řízení

Pohovor ve firmě může být veden různými způsoby. V jeho úvodu vám zástupce firmy pravděpodobně poděkuje za váš zájem o danou společnost a pozici, projeví potěšení se s vámi setkat. Může se vás třeba i zeptat, jakou jste měli cestu. Potom se většinou hovoří o vašich personálních údajích (bydlišti, rodině apod.). V další fázi dojde na vzdělání, praxi a budoucí kariéru. Otázky, které mohou zaznít, a na které byste měli být připraveni, naleznete v následujícím přehledu:

Dotazy ohledně vaší motivace:

*
Proč máte zájem o vypsanou pozici? Proč jste se rozhodl(a) zareagovat na náš inzerát?
*
Co myslíte, že nám můžete nabídnout?
*
Co očekáváte od práce, o kterou se ucházíte?

Dotazy ohledně posledního zaměstnání:

*
Proč odcházíte z předchozího zaměstnání?
*
Co Vás v posledním zaměstnání nejvíce bavilo nebo naopak štvalo?
*
Jak vypadal typický den ve Vašem posledním zaměstnání?
*
Za co jste byl(a) kritizován(a)?
*
Jak jste na kritiku zareagoval(a)?
*
Co bylo ve Vašem posledním zaměstnání nejsložitější?
*
Co bylo nejjednodušší?

Dotazy ohledně nového zaměstnavatele:

*
Co víte o naší společnosti, našich produktech a službách?
*
Jaké vlastnosti by měl mít Váš nadřízený?
*
Jaké jsou Vaše představy o výši platu?
*
Kdy k nám můžete nastoupit?

Dotazy ohledně Vašich znalostí a zkušeností:

*
Jaké jsou Vaše silné a slabé stránky?
*
Které dobré a špatné vlastnosti máte?
*
Upřednostňujete práci v týmu nebo samostatnou práci? Jste týmovým hráčem?
*
Jaký druh práce Vás nejvíce uspokojuje?
*
Jak hodnotíte Vaši schopnost delegovat úkoly?
*
Jste odolný(á) vůči stresu?
*
Jakým způsobem si zvyšujete Vaši profesní kvalifikaci?
*
Jaký byl Váš nejoblíbenější předmět ve škole? Jaký byl naopak Váš nejméně oblíbený?

Dotazy ohledně Vaší budoucí kariéry:

*
Jak si představujete Vaši budoucí kariéru?
*
Popište, jak si představujete Vaše ideální zaměstnání?
*
Kde se vidíte za dva roky?
*
Kde se vidíte za pět let?
*
Nemáte v úmyslu jít opět studovat (doktorandské studium, jiná vysoká škola,…)?
*
Jak dlouho byste chtěl(a) pracovat pro naši společnost?
*
Jak ovlivňuje rodina Vaši kariéru?
*
Čeho chcete v kariéře dosáhnout?

Pohovor je zpravidla zakončen diskusí o výši platu a výhodách, které firma poskytuje. Ještě před rozloučením čekejte informaci, kdy a jakou formou vám firma dá vědět, zda jste byli přijati.

Článek byl převzat z našeho partnerského serveru www.finance.cz.

Další články k tématu