Mentoring je stále oblíbenější

15. 4. 2017 | Aktuality

Jednou z novinek na vysokých školách je zařazování výukových postupů, které doposud využívali především vrcholoví manažeři – například coaching či mentoring. Právě mentoring využívá například pražské ČVUT a brněnské VUT. Zatímco ČVUT propojuje vysokoškoláky s odborníky z praxe, VUT pomocí mentoringu motivuje mladé dívky v zájmu o technické obory.

Připravit studenty do praxe i reálnými zkušenostmi v oboru se snaží stále více českých vysokých škol. Absolventům přicházejícím do firem už totiž pouze akademické znalosti nestačí. Školy proto navazují spolupráci se specialisty i vrcholovými manažery a nabízejí studentům možnost ještě během studia čerpat ze zkušeností úspěšných a zajímavých lidí. Ti na ně dohlíží při výkonu konkrétních úkolů, ale zároveň s nimi konzultují i budoucí nasměrování a očekávání.

Na pražském Českém vysokém učení technickém (ČVUT) není mentoring žádnou novinkou. Program propojující studenty s profesionály nabízejí už přes deset let. „Student, takzvaný mentee, navštěvuje svého mentora ve firmě a provází ho při každodenní práci a aktivně se zapojuje do reálných projektů. Časový rozsah ani konkrétní obsah spolupráce není předem nijak určený či limitovaný,“ uvedla Ilona Prausová z Rektorátu ČVUT s tím, že jejich databáze obsahuje desítky mentorů ze středních podniků i nadnárodních korporací.

Brněnské Vysoké učení technické (VUT) zase využívá mentoring pro motivaci mladých dívek ke studiu technických oborů. Spolu se Sociologickým ústavem AV ČR proto spolupracuje na programu, ve kterém mentorky z jednotlivých fakult vedou nadějné uchazečky ze středních škol. Do stejného programu, který trvá necelý rok, je zapojena i Masarykova univerzita v Brně. Mentorky z jednotlivých fakult přibližují mladým ženám vědeckou kariéru.

Mentoring prospívá i mentorům

Ačkoliv by se mohlo zdát, že je mentoring výhodný pouze pro studenty, podle personalistů z něj těží i samotní mentoři. „V technických oborech se často stává, že jsou zaměstnanci zaměřeni pouze na část procesu. Většinou ale mají mnohem rozsáhlejší znalosti a dovednosti. Právě díky mentoringu mají možnost předávat informace v mnohem širším kontextu, takže zabrání zapomenutí kdysi nabytých znalostí. Také předchází rutině, protože spolu se studentem často nahlíží na svou vlastní práci úplně novýma očima,“ upozornila Gabriela Kodenková ze společnosti Talentica, která se zaměřuje na nábor technických pracovníků.

 Zdroj: TZ ČVUT

Zdroj forografie: Freeimages.cz

Další články k tématu