Mendelova univerzita stále přijímá přihlášky

6. 8. 2016 | Aktuality

Zájemci o studium na Mendelově univerzitě v Brně mají stále možnost podat přihlášku k některým oborům. Univerzita vyhlásila přijímací řízení u zcela nových oborů Správa zeleně a Floristická tvorba. Do konce července trvá možnost přihlásit se také do bakalářského studijního programu Specializace v pedagogice či technicko-ekonomických oborů.

Do 15. srpna mohou podávat přihlášky zájemci o studium na Zahradnické fakultě Mendelovy univerzity v Brně.

Ta vypsala druhé kolo přijímacího řízení u standardních oborů a zcela nově také u oborů Správa zeleně a Floristická tvorba. Další obor otevřený i v druhém kole přijímacího řízení vzdělává odborníky pro oblast správy zeleně zajišťované na městských a obecních úřadech a správách významných objektů zahradní a krajinářské architektury.

Více informací zde.