Maturita z francouzštiny nanečisto

18. 3. 2003 | Aktuality

Výuka Francouzštiny ve Francii se od naší výuky Českého jazyka poměrně liší. Děti na středních školách se neučí nazpaměť telefonní seznamy autorů a děl, ale snaží se jejich díla chápat.

Výuka Francouzštiny ve Francii se od naší výuky Českého jazyka poměrně liší. Děti na středních školách se neučí nazpaměť telefonní seznamy autorů a děl, ale snaží se jejich díla chápat. Literaturou se zabývají především francouzskou, gramatika, čili jazyk jako takový se na lyceích již neprobírá. Jazyk mají žáci zvládnout již na školách základních, kde se naopak nezabývají literaturou. Na lyceích pak probírají nejenom historii literatury, ale především rozebírají texty a zkoumají literární prostředky, které jsou v dílech použity.

Podle toho vypadá i jejich maturitní zkouška. Nanečisto proběhla tato zkouška ve Francii již začátkem roku. Jejím obsahem byly dvě otázky, které se vztahovaly k souboru literárních textů se společným tématem, a slohová práce, která mohla být buď literárním komentářem, disertací nebo volným slohem. Celá zkouška trvala čtyři hodiny. Přestože si maturiu nanečisto organizuje každá škola sama, popsaná struktura zůstává stejná.

Maturita nanečisto eliminuje pocit stresu, který přichází, pokud nevíme, do čeho jdeme, jak bude zkouška vypadat a jak bude hodnocena. Umožňuje žákům dopředu zjistit, v čem jsou slabí a na co by se měli před opravdovou maturitou nejvíce soustředit.

 

zdroj:Lidové noviny