Masarykova univerzita vyhlašuje Cenu rektora

Rektor Masarykovy univerzity Mikuláš Bek vyhlašuje soutěž o Ceny rektora Masarykovy univerzity v roce 2016 v následu­jících kategoriích:

Cena rektora Masarykovy univerzity za významný tvůrčí počin, Cena rektora Masarykovy univerzity za významný umělecký počin, Cena rektora Masarykovy univerzity za významný sportovní výkon, Cena rektora Masarykovy univerzity za mimořádný výsledek v mezinárodní grantové soutěži, Cena rektora Masarykovy univerzity za mimořádné výzkumné výsledky pro mladé vědce do 35 let, Cena rektora Masarykovy univerzity za dlouhodobé vynikající výsledky ve výzkumu, Cena rektora Masarykovy univerzity pro vynikající studenty magisterských studijních programů MU, Cena rektora Masarykovy univerzity pro vynikající studenty doktorských studijních programů MU, Cena rektora Masarykovy univerzity za vynikající disertační práci, Cena rektora MU za aktivní rozvoj občanské společnosti.

Podávání návrhů se řídí směrnicí MU č. 7/2015 Statut Ceny rektora Masarykovy univerzity. V každé kategorii mohou vedoucí jednotlivých součástí MU podat max. 1 návrh na ocenění.

Termín podání návrhů: do 29. února 2016

Kontaktní osoba: Návrhy na ocenění ve všech kategoriích jsou rektorovi předkládány prostřednictvím Odboru pro akademické záležitost RMU.


kavanluc@gmail.com

Další články k tématu